Moje priority v politice

Čeho chci dosáhnout

Chci zúročit své zkušenosti z působení v komunální politice a z dlouholeté praxe v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jsem toho soudu, že by zákonodárci měli této problematice věnovat mnohem větší pozornost a k tomu bych chtěl výrazně přispět. V Parlamentu ČR, v obou komorách, postrádám dostatek politiků, kteří by se touto problematikou cílevědomě zabývali. V senátu je problematika životního prostředí zahrnuta do práce Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Již z názvu toho výboru vyplývá, že ŽP je až na posledním místě.
Je celá řada dalších oblastí, které mě zajímají a které bych chtěl pozitivně ovlivňovat, jako např. bezpečnost, sociální oblast, zemědělská politika, zdravotnictví, péče o kulturní dědictví.

Chtěl bych přispět k tomu, aby Novojičínský region byl ještě příjemnějším místem pro život, aby odtud neodcházeli mladí lidé. Z pozice zákonodárce pak participovat na takové legislativě, která nebude zatěžovat občany ani právnické osoby zbytečnou byrokracii. Moji snahou bude určitě ovlivňovat legislativu ve smyslu udržitelného rozvoje.
Jsem zastáncem členství v Evropské unii a v tomto smyslu vnímám zahraniční politiku ČR. Chci dosáhnout toho, aby se k problematice ochrany přírody, krajiny, zemědělské a lesní půdy přistupovalo velmi zodpovědně, s plným vědomím toho, že jde o prioritní celospolečenský zájem a že jde o neobnovitelné přírodní zdroje.
V sociální oblasti chci usilovat o koncepční řešení jednoho ze zásadních problémů dnešní doby a to potřeby zabezpečení důstojného stáří všem seniorům a to prioritně ze strany státu.
Dlouhá léta se pohybuji v nevládní sféře, vím, že lidé angažující se na úrovni nevládních organizací v sociální oblasti, kultuře, sportu, či ekologii, vykonávají své aktivity většinou na vysoké profesionální úrovni a přinášejí pro společnost nemalé hodnoty. Nejsou však patřičně honorováni, nemají potřebné finanční ani právní zázemí. V této souvislosti bych rád pomáhal a působil jako „Ombudsman“ nevládních organizací, spolků ve volebním obvodu.