Návštěva Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

Návštěva Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy
V úterý 31. května 2022 jsem uskutečnil dlouho plánovanou návštěvu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze – Zbraslavi, je to vědecké pracoviště s dlouholetou tradicí, které se věnuje vědním oborům souvisejícím s ochranou půdy, komplexním melioracím, pedologie či tvorbě a využití krajiny.
Měl jsem přátelský hovor a výměnu informací a názorů s vedoucím oddělení pedologie a ochrany půd panem Ing. Janem Vopravilem, Ph.D., jehož práci a iniciativy v ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) dlouhodobě sleduji, a musím říct, že je vnímám velmi pozitivně.
Bavili jsme se o souhrnných pozemkových úpravách, které by měly řešit nejen optimalizaci majetkoprávních vztahů, komunikace, ale také, a stejně prioritně, tvorbu krajiny v návaznosti na problematiku sucha, k čemuž v mnoha případech nedochází.
Shodli jsme se, že většina zemědělských komunikací, ne-li všechny, by měla být realizována s propustnou vrstvou, nikoliv s asfaltovým povrchem. Dalším tématem byla otázka novely zákona o ochraně půdy nebo smysluplnosti platné protierozní vyhlášky.
Za další úzkou spolupráci budu velmi rád. Otázka ochrany půdy – krajiny mi velmi leží na srdci.