Pracovní návštěva v Paříži

Pracovní návštěva v Paříži

V úterý 24. a středu 25. května 2022  jsem byl součástí poměrně hektické pracovní návštěvy našeho Výboru pro záležitosti EU ve francouzské metropoli. Posláním této návštěvy bylo seznámit se s výsledky práce pomalu končícího francouzského předsednictví v Radě EU, podrobně prodiskutovat ty nejaktuálnější evropské výzvy a nastínit hlavní priority ČR, která 1. července převezme předsednickou roli.

Jednali jsme na ministerstvu zahraničních věcí, na úřadu vlády pro záležitosti EU, setkali jsme se s předsedkyní Výboru EU Národního shromáždění či navštívili sídlo Nadace Roberta Schumana.

Druhý den jsme celý strávili v Lucemburském paláci, v sídle francouzského Senátu a měli společné zasedání s jejich Výborem pro evropské záležitosti. Na závěr toho dne proběhlo přátelské setkání se senátní skupinou přátel ČR.

Proběhly velmi zajímavé a živé diskuse na řešení všech zásadních otázek – Ukrajina, otázky Východního partnerství, rozšíření EU o země západního Balkánu, bezpečnost Evropy, kybernetická bezpečnost, problematika svobody médií nebo otázky související se ctěním evropských hodnot – panovala v zásadě velká shoda.

Francie jako zakládající člen EU vnímá otázky rozšíření EU poměrně citlivě, osobně její postoj chápu, protože již dnes, při 27 členských státech EU, je velmi obtížné najít v řadě otázek smysluplnou dohodu. V některých strategických otázkách bude nutné přejít ke hlasování formou většiny, samozřejmě výrazné, dle mého soudu není možné, aby jeden stát blokoval možnou dohodu celé sedmadvacítky.

Více fotek na mém facebooku.

Na jednání jsme samozřejmě hovořili i o problematice životního prostředí v návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu a především na schválený balíček opatření Fit for 55. Tedy opatření, které mají vést k 55% snížení evropských emisí do roku 2030.
Ruská invaze na Ukrajinu vše zásadně změnila, předmětný balíček je již v návrhu Evropské komise novelizován a bude projednáván členskými státy EU. S francouzskými partnery jsme byli ve shodě, že nejde o žádný mrtvý dokument, ale naopak je potřeba využít této situace a hledat intenzivně řešení bez dodávek ruských surovin.
ČR a Francie mají stejný pohled na energetický mix, ve kterém hraje zásadní roli jaderná energetika (s tím osobně určitě nesouzním, ani kolega senátor David Smoljak, předseda Výboru pro záležitosti EU – vedoucí naší delegace), nicméně shodli jsme se také na tom, že velkou roli musí hrát obnovitelné zdroje energie (OZE).
Oba státy tuto cestu zanedbaly a mají mnohem menší podíl energie z OZE než by mohly mít. V ČR se konečně blýská v tomto smyslu na lepší časy a podpora OZE nabírá racionální směr.
Je pravda, že když nefouká, nesvítí slunce, tak se moc energie z OZE nevyrábí, nicméně i jaderné elektrárny mají plánované i neplánované odstávky a někdo spočítal, že se v součtu se rovná dnům, kdy slunce nesvítí či vítr nefouká. Nová vláda nehází této cestě klacky pod nohy jako ta minulá, resp. pan Havlíček, ministr všeho.
A ještě úplně mimo toto téma, francouzský senát se nachází po desítky let v nádherném Lucemburském paláci (pár fotek také zde na mém facebooku), který je přístupný pro organizované návštěvy, Lucemburská zahrada je pak volně přístupná (jako ta naše Valdštejnská), impozantní je pak konferenční sál tohoto paláce.