Elektromobilita

Čas od času se projevují tvrdí odpůrci elektromobility, šíří polopravdy a překrucují fakta, odpovědnost za prosazování této technologie svádí na „zelené“. Jsou poněkud mimo.

Měl jsem jednání s Asociací automobilového průmyslu, na konferencích s touto tématikou slyšel hovořit zástupce našich velkých automobilek, kteří berou orientaci na elektromobilitu jako hotovou věc, samozřejmě je možný a žádoucí další, třeba i překotný, vývoj ve spalovacích motorech.

Možná je potřeba připomenout, že elektroauta už jsou tady více jak 100 let, ano – technologie baterií tehdy určitě nebyla na potřebné úrovni.

Odpůrci elektromobility tvrdí, že jim je někdo nutí, avšak není tomu tak. Jde o to, jestli bereme vážně klimatické změny, jestli jsme schopni vnímat, že se lidstvo na oteplování planety přímo podílí a zda jsme schopni a ochotni tento přístup měnit. Podle mého soudu nelze jinak, pokud chceme zachovat život na této planetě.

Varování vědců vyznívají do prázdna, nedávná konference k výsledkům klimatické konference v Glasgow, která proběhla v Senátu, to plně potvrdila, nic se neděje nebo jenom žalostně málo.

Ročně se prodá na 70 miliónů aut, netuším kolik jich celkem po planetě Zemi jezdí, ale ve svém součtu je to produkce tun a tun toxických látek, které jsou nebezpečné pro životní prostředí, pro naše zdraví. Tak proč to nezměnit?!

12. května 2022

Petr Orel