Možnosti pomoci Ukrajině

Ukrajina potřebuje naši pomoc, zatím jsem podpořil dvě veřejné sbírky, a to tu vyhlášenou Společností ADRA a finanční sbírku UNICEF, která je zaměřena na děti postižené válkou.

Přehled vyhlášených sbírek na pomoc Ukrajině:

Sbírka SOS UKRAJINA vyhlášena organizací Člověk v tísni – peníze půjdou podle aktuální potřeby lidí, na ubytování, pokud budou muset opustit domov, zdravotnický materiál nebo jídlo. Člověk v tísni má na Ukrajině spolupracovníky, kteří budou reagovat na momentální potřeby obyvatel.

Český červený kříž založil pro pomoc Ukrajině účet, z něhož se bude hradit hlavně zdravotnická pomoc. Už nyní posílá na Ukrajinu traumasety, tedy zdravotnický materiál pro mobilní zdravotnické týmy Červeného kříže na Ukrajině, a kromě další pomoci s vybavením pro první pomoc se chystá i na možný příchod uprchlíků z Ukrajiny.

Organizace Post Bellum známá svým projektem Paměť národa otevřela sbírku, jejíž výtěžek poskytne ukrajinské neziskové organizaci Повернись живим / Come Back Alive, která se dlouhodobě zabývá distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny.

Společnost ADRA, ve spolupráci se svou partnerskou organizací na Ukrajině, otevřela sbírku, díky které budou obyvatelé postižených oblastí dostávat poukazy na základní potraviny, hygienické potřeby a podobně.

Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi.

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské připravilo hned dva projekty na pomoc lidem zasaženým válkou na východě Ukrajiny – balíky základní pomoci a pomoc obětem konfliktu.

Na děti postižené tímto konfliktem bude směřovat svou pomoc UNICEF.

Nadační Fond Help Ukraine již dlouhodobě pomáhá sociálně nebo zdravotně slabým, ohroženým či postiženým osobám poskytováním přímých finančních příspěvků či věcných darů. Peníze jdou i do kojeneckých a dětských domovů, nemocnic a vzdělávacích zařízení.

Chcete pomoci případným uprchlíkům?

Ty, kteří budou před válkou utíkat ze země, se chystá přijmout a pomoci jim celá Evropa. Pokud byste jim chtěli poskytnout pomoc či ubytování, můžete napsat na mail, který založila Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra: ubytovaniukrajina@suz.cz. Tam můžete posílat své nabídky.