Dobrá zpráva – Palačovská spojka bude

Dle krajského Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje by měla být zahájena významná dopravní stavba, tzv. Palačovská spojka, a to někdy v polovině letošního roku. V současné době je zahájeno výběrové řízení na dodavatele a koncem ledna by měly být zahájeny již přípravné práce a pomalu i skrývka ornice. V dubnu by pak mohl být zahájen archeologický průzkum. Smyslem této propojky dálničního typu je výrazně snížit a omezit transitní kamionovou dopravu přes některé obce na Novojičínsku a Přerovsku, včetně Nového Jičína.

K tomu, aby byl tento smysl propojky naplněn, bude následně nutné udělat další zásadní krok, a to dát na stávající silnici 57 (Valašské Meziříčí – Nový Jičín) zákaz vjezdu automobilům nad 12 tun. Teprve potom může mít tato investice zásadní pozitivní význam pro obyvatele dotčených obcí z hlediska životního prostředí a převážit tak negativní dopady této stavby, jako je zábor kvalitní zemědělské půdy či nežádoucí fragmentace krajiny, která zhoršuje prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy.

Náhled mapy – zdroj: ŘSD
Palačovská spojka