Novoroční projev prezidenta Zemana opět „nezklamal“

Nechtěl jsem si kazit včerejší sváteční den, a tak jsem si včera nevyslechl vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana, udělal jsem si na něj čas až dnes po ránu. Pan prezident nijak nepřekvapil, je obecně známo, že je jedním z těch, který žije v domnění, že za vše špatné může Brusel, tedy EU, a opět nezapomněl připomenout, že on kdyby velel NATO, tak určitě v Afghánistánu zůstane.

To stažení vojsk NATO zřejmě příliš zbrklé bylo, ale je velkou otázkou, zda by se něco změnilo, pokud by byl odchod časově jinak realizován, mentalitu národa a jednotlivých kmenových vůdců by to pravděpodobně nijak neovlivnilo.

Jeho nepochopení a neschopnost vnímat ohrožení planety klimatickou změnou je také obecně známá, z toho pohledu byla kritika Zeleného údělu pro Evropu předvídatelná. Nevynechá jedinou příležitost, aby si do Evropské komise rýpnul, nabádá k odstoupení ze závazku, kterým je snaha dosažení klimatické neutrality. To samozřejmě teoreticky jde, ale rázem by zmizel obrovský balík peněz, který je určen právě na transformaci průmyslu, energetiky, zemědělství.

Žalostné je, že posluchače úmyslně dezinformoval, není pravdou, že Zelený úděl přikazuje ukončit vytápění plynem v roce 2030 či přestat užívat auta se spalovacími motory v roce 2035. V těchto nesmyslech se jenom odráží jeho dlouholetá a systematická snaha co nejvíce EU či NATO pošpinit, a orientovat nás směrem na východ, k Číně a Rusku.

Zelený úděl pro Evropu je především snaha napravit obrovské chyby z minulosti a přestat negativně planetu ovlivňovat a je třeba zdůraznit, že ČR má a měla možnost dohodu ovlivňovat a dokumenty na tuto smlouvu navazující jsou velmi často diskusními materiály, jsou tedy nezávazné, je na každém členském státu, jak k nim přistoupí.

Jeho představa, že nám čistí plátci, tedy ti co více přispívají, než z rozpočtu EU dostávají, dávají peníze bez možnosti ovlivnit, na co půjdou, je mylná. Určitě však máme možnost řešit naše daňové výjimky, na které pan prezident Zeman také dlouhodobě apeluje. Tam by zřejmě něco šlo ušetřit, ale určitě ne 380 miliard.