Ke klimatické konferenci V Glasgow

Město Glasgow je bezesporu symbolem průmyslové revoluce, takže
konání klimatické konference OSN v tomto skotském velkoměstě bylo
určitě na místě. Období fosilních paliv ve Skotsku (pro mne jedna
z nejkrásnějších zemí, které jsem navštívil) má definitivně skončit, a tato
část britského impéria chce dosáhnout klimatické neutrality někdy v roce
2045, tedy o pět let dříve než to má v úmyslu Evropská unie.

To, že se sešlo téměř 200 zemí, a chtějí společně zastavit globální
oteplování planety ještě předtím, než bude překročena únosná mez, je
určitě pozitivní. Na stanovení oné meze pracovalo a pracují stovky těch
nejlepších vědců, a dle mého soudu je potřeba jim věřit, nejde o nic
menšího než o zachování či udržení takového stavu koncentrace
skleníkových plynů v atmosféře, které umožňují život lidí, a dalšího
života na Zemi.

Je zřejmé, že vyjednávání bylo velmi vypjaté a náročné, a očekávání
nebyla úplně naplněna. Přístup České republiky je poněkud schizofrenní,
na jedné straně souhlasí s dosažením klimatické neutrality EU do roku
2050 a bere tento závazek jako právně závazný. Na druhé straně projev
premiéra (v demisi) Andreje Babiše v Glasgow se v zásadě věnoval
jenom kritice Evropské komise, která v nedávné době předložila
legislativní balíček k zajištění toho, aby EU dosáhla oné klimatické
neutrality, tzv. „Fit for 55“. Osobně bych si přál, aby toto jeho vystoupení
bylo EU silně vnímáno a nezůstalo bez povšimnutí. Tak jak jsem
seznámen s pozicí Vlády ČR k předmětnému balíčku (Fit for 55), tak
tato s něčím občas souhlasí, ale většinou výrazně kritizuje, nicméně
nepřichází s nějakým řešením či jinou alternativou.
Česko bude v rámci svého předsednictví v Evropské unii v druhé
polovině příštího roku sehrávat velmi důležitou roli i v jednáních o
ochraně klimatu, tak chci věřit, že nová vláda se především zamyslí nad
řešením této problematiky na národní úrovni a bude mít mnohem
jasnější vizi, a doufám, že v rámci předsednictví přispějeme k tomu, aby
na planetě bylo k žití. Všechny studie a analýzy věnující se tomuto
tématu říkají, že bude mnohem levnější investovat a řešit klimatickou
krizi teď, a neodkládat účinná opatření, než udržovat stávající stav a
čekat co bude.