Nedostatek zubařů – v čem je zakopaný pes a jak to bude dál?

Tento problém vnímám nejen proto, že se na mne dlouhodobě obracejí občané z mého regionu. Je to obecný problém, většinou spíše mimo velké aglomerace.
Pro vysvětlení si dovolím zjednodušit – a rozdělit zubaře na pomyslné dvě skupiny, i když to samozřejmě neplatí obecně.
U první skupiny, spíše nastupující generace stomatologů, je trendem pracovat mimo systém zdravotních pojišťoven, jaksi „na sebe“ za přímé platby movitější klientely, přičemž ošetří za den řekněme jednociferný počet pacientů.
Druhou skupinou jsou zubaři pracující „na pojišťovnu“, jeden takový zvládne za den ošetřit i několik desítek pacientů, a často registruje počet pojištěnců vysoce přesahující předepsanou kapacitu.
Je to samozřejmě právo a svobodné rozhodnutí zubařů, ale ukazuje se, že spoléhat na solidárnost nepřináší „ovoce“. Kapacity jsou pak celkově vzato na mnoha místech velmi nedostatečné.
Obrátil jsem se již po několikáté v této věci na ministra zdravotnictví, a zdá, že se konečně začíná blýskat na lepší časy. Ministerstvo zdravotnictví spolu s Českou stomatologickou komorou přistoupilo na řadu opatření, které by měly situaci zlepšit:
•  Od roku 2022 se změní úhradová regulace, která by měla vést k větší ochotě zubařů zapojit se do hrazené péče v rámci systému veřejného zdravotního pojištění, při zvýšení možností přijímat do péče pojištěnce a nabízet širší spektrum plně i částečně hrazené péče.
•  Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší změny v úhradách, které se tak přizpůsobí moderním medicínským postupům a zároveň umožní pacientům připlatit si za „nadstandard“.
•  Novinkou bude tzv. „kapitační platba“, která garantuje zubaři paušální měsíční úhradu ve výši 15 nebo 17 Kč za každého registrovaného pojištěnce.

Tak doufejme, že to pomůže.

Nutno dodat, že od roku 2018 běží dotační program na podporu stomatologických praxí v oblastech se sníženou dostupností, do kterého se zapojilo už 40 ordinací, vyplaceno bylo cca 50 milionů Kč.

Stále platí, že v případě neochoty či při výrazně nestandardním jednání ze strany pojišťovny lze podat stížnost přímo na Ministerstvo zdravotnictví, a to i online přes formulář na webu: https://nedostupnapece.mzcr.cz/