Tlak Senátu zabral v některých oblastech Národního plánu obnovy

Senát se poměrně intenzivně zabýval Národním plánem obnovy (NPO) a vyzýval vládu k zásadním změnám v jeho návrhu, který byl koordinován MPO.

Mi se podařilo dostat do usnesení bod, který apeloval na vládu, aby  dala vysokou prioritu obnově struktury krajiny, zvýšení ekologické stability, zlepšení vodního režimu a morfologického stavu vodních toků a zlepšení druhové a prostorové skladby lesů. K částečnému přepracování došlo, jak je vidno z konečného návrhu, který odešel na schválení k EK. Dokonce na obsahu NPO nakonec participoval i rezort životního prostředí, který byl v první fázi zcela vyloučen.

Výňatek ze srovnání NPO z dubna a května 2021, tedy pro projednání Senátem PČR

 

V NPO sice došlo k poměrně zásadním, pozitivním změnám, vláda si uvědomila, že její zcela laxní přístup k řešení otázek souvisejících s klimatickými změnami může znamenat nesouhlas EK. Avšak ani přepracovaná verze  nemusí orgány EU uspokojit. Uvidíme.

Vládou schválená podoba NPO (rozdělená na obecnou část a jednotlivé komponenty) je k dispozici zde: https://www.planobnovycr.cz/o-planu.

 

27. 5. 2021