Evropští politici vyzývají k propuštění politického vězně Alexeje Navalného

  1. 4. 2021 

Na pozadí vyhrocené bezpečnostní situace u hranic s Ukrajinou probíhá v Ruské federaci souběžně  ještě jedno velké drama. Týká se zdravotního stavu nejvýraznějšího ruského opozičníka a kritika  prezidenta Vladimira Putina Alexeje Navalného, jehož zdravotní stav se během uplynulých několika dnů  prudce zhoršil v souvislosti s podezřením na tuberkulózu a diagnostikovanou akutní kýlu. 

Alexej Navalný si v uplynulých měsících a týdnech prošel nejen otravou nervově-paralytickou látkou ze  skupiny novičoků ze strany ruského režimu, ale také uvězněním a nehumánním zacházením ze strany  vězeňské služby. To ho přivedlo až k vyhlášení hladovky 31. března 2021, kterou začal protestovat proti  zamezení přístupu lékařů a absenci zdravotní péče, a to i přes výrazné komplikace jeho zdravotního  stavu. 

Za Alexeje Navalného se solidárně postavily stovky tisíc ruských občanů a také přes 150 ruských  intelektuálů a osobností veřejného života. Kromě toho se jeho zdravotní stav stal také předmětem  diskuze mezi německou kancléřkou Merkelovou, francouzským prezidentem Macronem a jejich ruským  protějškem Putinem. K tomuto veřejnému apelu za propuštění Alexeje Navalného jako nejvýraznější  postavy ruské opozice a politického vězně číslo jedna se připojilo také přes osm desítek poslanců a  senátorů z celé Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. Výzvu inicioval spolek Přátelé  svobodného Ruska, který nedávno vznikl na půdorysu obou komor českého Parlamentu. 

„Způsob, jakým je zacházeno s Alexejem Navalným, je zcela odporný. Kreml pokračuje v tom,  co začal pokusem o jeho otrávení. Musíme společně vyvinout na Rusko tlak a zajistit, aby se  Navalný nestal další obětí ruského režimu,“ říká poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09).  

„Putinovská despocie opět dokazuje, že se neštítí fyzické likvidace svých oponentů. Když se  nepodařilo Navalného zabít pred šesti měsíci, zkouší to nyní jeho vězněním v nelidských  podmínkách. Ke zvyšování agresivity kremelského režimu vůči vlastním občanům nesmíme být  lhostejní nejen z lidského hlediska, ale také kvůli naší vlastní bezpečnosti. Demokratická Evropa  nesmí zavírat oči,“ dodává senátor z klubu STAN Marek Hilšer. 

Za Evropský parlamentu výzvu spolukoordinoval bývalý litevský premiér a stálý zpravodaj pro Rusko  Andrius Kubilius, který prohlásil: „Je to signál, že v celé Evropě pozorně sledujeme Navalného  případ, protože se jeho zdraví zhoršuje.“ Navalnému musí být poskytnuta lékařská pomoc a musí  být okamžitě propuštěn, stejně jako všichni ostatní političtí vězni drženi v ruských věznicích.  Očekáváme, že EU vyšle silný signál Kremelskému režimu a využije všech dostupných  prostředků k dosažení Navalného propuštění. EU by rovněž měla vytvořit nové nástroje, včetně  je soudního hubu a zavedení automatického principu sankcí, aby dosáhla rázné reakce EU na  přetrvávající porušování lidských práv v Rusku.“ 

Evropští politici společně vyzvali ruské úřady ke zprostředkování adekvátní lékařské léče Alexeji  Navalnému a také k jeho neprodlenému propuštění, jak k tomu již dříve vyzval Evropský soud pro lidská  práva ve Štrasburku. Evropští poslanci a senátoři taktéž připojili svůj apel na evropské instituce a  zejména Evropskou radu, která by měla nejen žádat své ruské protějšky o naplnění těchto výzev, ale  také okamžitě zajistit návštěvu evropských a dalších západních diplomatů Alexeje Navalného  v trestanecké kolonii ve městě Pokrov, kde i přes svůj špatný zdravotní stav stále zůstává. 

Pevně věříme, že tento apel evropských zákonodárců bude naplněn, a nejen Alexej Navalný, ale i další  političtí vězni v Rusku budou okamžitě propuštěni. V opačném případě by si Evropa a Západ měli učinit  jasný závěr a vyvinout na Putinovo Rusko další formy nátlaku. Utrpení ruské společnosti totiž musí co  nejdříve skončit! 

Kontakt:  

Helena Langšádlová: Helena.Langsadlova@top09.cz, +420 604 612 678 

Marek Hilšer: hilserm@senat.cz, +420 775 678 983 

 

8. dubna 2021

My, níže podepsaní, jsme šokováni a znepokojeni nejnovějšími zprávami o stavu  Alexeje Navalného v ruském vězení. 

Přední ruský opoziční politik údajně trpí silnými bolestmi zad se ztrátou citlivosti v  částech nohou. Není to déle než šest měsíců, co přežil brutální otravu nervově  paralytickou látkou, která má dlouhodobé ochromující účinky na jeho zdraví. Ve vězení  mu je systematicky odepíráno jakékoli lékařské ošetření a pomoc. Kromě toho ho  vězeňští strážci každou hodinu v noci budí, což lze podle jeho právníků označit za  mučení deprivací spánku. Z toho důvodu lékaři vyzvali ruské úřady, aby povolily léčbu  Alexeje Navalného, kvůli jejíž absenci se nyní uchýlil k hladovce. Nezapomínejme na  to, že samotné uvěznění Navalného je pravým výsměchem spravedlnosti: nejprve byl  formálně poslán do vězení za to, že se nehlásil ruským úřadům ve vykonstruovaném  případu (jak již dříve potvrdil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku), a to když  se v Německu zotavoval z otravy a následného kóma. 

Ruské úřady se za pomoci svých tajných služeb pokusily zabít Alexeje Navalného loni  v srpnu, nyní se o to podle všeho pokouší pomaleji a ještě cyničtěji. 

Evropa nabídla Alexeji Navalnému azyl, kde se mohl vzpamatovat z pokusu o jeho  život. Specializované laboratoře v Německu, Francii a Švédsku potvrdily, že při  atentátu byla použita mezinárodně zakázaná chemická zbraň novičok. Angela  Merkelová se s Navalným osobně setkala v nemocnici a mnoho dalších západních  lídrů mu po otravě vyjádřilo svou solidaritu. Teď je chvíle, kdy musíme znovu  zasáhnout! 

Žádáme proto Rusko, aby okamžitě povolilo lékařské ošetření Alexeje Navalného a  propustilo ho z vězení. Vyzýváme Radu Evropské unie a vedoucí představitele  evropských členských států, aby se obrátily na ruské úřady s žádostí o okamžité  propuštění Alexeje Navalného, jak k tomu vyzval svým rozhodnutím Evropský  soud pro lidská práva v únoru 2021. Kromě toho požadujeme, aby Rada EU  zajistila, aby evropský velvyslanec v Rusku uskutečnil společně s partnery z  Velké Británie, Kanady a USA návštěvu vězeňského zařízení a setkal se s  Alexejem Navalným. Právě v tuto chvíli je kritické, že se osud Alexeje Navalného stal  symbolem nespravedlnosti, které čelí mnoho tisíců dalších Rusů kvůli rostoucí brutalitě  Putinského režimu vůči svým vlastním občanům. 

V prosinci 2020 spustila EU svůj globální režim sankcí na ochranu lidských práv podle  takzvaného Magnitského aktu. Tento zákon byl inspirován Sergejem Magnitským,  odvážným ruským právníkem, který byl v roce 2009 ve vězení umučen k smrti, když  mu byla systematicky odpírána lékařská pomoc, když se u něj objevily zdravotní  komplikace. V případě Alexeje Navalného můžeme stále ještě konat, než si tuto  kritickou chvíli budeme v budoucnu připomínat.

 

Anglický originál: 

We, the undersigned, are shocked and troubled by the most recent news of Alexei  Navalny’s condition in prison. 

Russia’s leading opposition figure is reported to suffer severe back pain with losing  sensitivity in parts of his legs. It is no more than six months since he survived a vicious  poisoning attack with a nerve agent that has long-term crippling effects on his health.  In prison, he is systematically denied any medical treatment. On top, prison guards  wake him up every hour at night, a practice amounting to torture by sleep deprivation  according to his lawyers. This is why medical experts called on the Russian authorities  to allow Mr Navalny’s treatment and why he himself now resorted to a hunger strike.  Let’s not forget: Mr Navalny’s incarceration itself is a travesty of justice – he was  formally sent to prison for not checking in with Russian authorities on a fabricated case  (as confirmed by European Court of Human Rights) when he was recuperating in  Germany from poisoning and subsequent coma. 

Russian authorities with its secret services tried to kill Alexei Navalny last August, they  may now be attempting the same, in a slower, even more cynical way. 

Europe has offered Alexei Navalny a place to recover from the attempt at his life.  Specialized labs in Germany, France and Sweden confirmed the assassination attempt  used Novichok, an internationally banned chemical weapon. Angela Merkel personally  met Mr Navalny in hospital and many other Western leaders expressed their solidarity  after the poisoning attack. We need to intervene again. 

We urge Russia to immediately allow medical treatment of Alexei Navalny and release  him from prison. We call on the EU Council as well as EU member states’ leaders  to reach out to Russian authorities to request the immediate release of Alexei  Navalny, which was mandated by European Court of Human Rights’ decision in  February 2021. In addition, we demand the EU Council task EU ambassador to  Russia to conduct, together partners from the UK, Canada and the US, a visit of  the prison facility and meet Alexei Navalny. It is critical now that Alexei Navalny’s  fate became the symbol of injustice many thousands face because of increasing  brutality of Russian regime against its own citizens. 

In December 2020, the EU launched its Global Human Rights Sanction Regime  modelled on so-called Magnitsky Act. This law has been inspired by one Sergei  Magnitsky, a brave Russian lawyer who was tortured to death in prison in 2009 – he  was systematically denied treatment when he developed a serious medical condition.  We still can act now in case of Alexei Navalny, so we avoid commemorating later.

  1. 4. 2021 

Podpisy: 

Marek HILŠER, senátor, ČR 

Lukáš WAGENKNECHT, senátor, ČR Miroslav BALATKA, senátor, ČR Mikuláš BEK, senátor, ČR 

David SMOLJAK, senátor, ČR 

Tomáš FIALA, senátor, ČR 

Adéla ŠÍPOVÁ, senátorka, ČR  

Zdeněk NYTRA, senátor, ČR 

Jan SOBOTKA, senátor, ČR 

Jiří Růžička, senátor, ČR 

Jaromíra VÍTKOVÁ, senátorka, ČR Renata CHMELOVÁ, senátorka, ČR Petr OREL, senátor, ČR 

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka, ČR Přemysl RABAS, senátor, ČR 

Ladislav KOS, senátor, ČR 

Šárka JELÍNKOVÁ, senátorka, ČR Pavel FISCHER, senátor, ČR 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, ČR Jan LIPAVSKÝ, poslanec, ČR 

Pavel ŽÁČEK, poslanec, ČR 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, ČR František KOPŘIVA, poslanec, ČR Petr GAZDÍK, poslanec, ČR  

Tomas MARTÍNEK, poslanec, ČR Jan BARTOŠEK, poslanec, ČR 

Jan FARSKÝ, poslanec, ČR 

Roman SKLENÁK, poslanec, ČR Frantisek VÁCHA, poslanec, ČR Marek VÝBORNÝ, poslanec, ČR 

Zbyněk STANJURA, poslanec, ČR Petr FIALA, poslanec, ČR 

Vít RAKUŠAN, poslanec, ČR 

Jaroslav VYMAZAL, poslanec, ČR Andrius KUBILIUS, MEP, EPP, Lithuania Žygimantas PAVILIONIS, MP, Lithuania André GATTOLIN, Senator, France Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, MEP, Renew,  Romania 

Petras AUŠTREVIČIUS, MEP, Renew,  Lithuania 

Liudas MAŽYLIS, MEP, EPP Lithuania Dace MELBĀRDE, MEP, ECR, Latvia Matas MALDEIKIS, MP, Lithuania Bernard GUETTA, MEP, Renew, France Rasa JUKNEVIČIENĖ, MEP, EPP,  Lithuania 

Tomasz FRANKOWSKI, MEP, EPP,  Poland  

Hermann TERTSCH, MEP, ECR, Spain Aušra MALDEIKIENĖ, MEP, EPP,  Lithuania 

Attila ARA-KOVÁCS, MEP, S&D, Hungary 

Erik MARQUARDT, MEP, Greens,  Germany 

Pernille WEISS, MEP, EPP, Denmark Roberts ZĪLE, MEP, ECR, Latvia Klemen GROŠELJ, MEP, Renew,  Slovenia 

Riho TERRAS, MEP, EPP, Estonia Miriam LEXMANN, MEP, EPP, Slovakia Sandra KALNIETE, MEP, EPP, Latvia Jerzy BUZEK, MEP, EPP, Poland Janina OCHOJSKA, MEP, EPP, Poland Eugen TOMAC, MEP, EPP, Romania Ivan ŠTEFANEC, MEP, EPP, Slovakia Krzysztof HETMAN, MEP, EPP, Poland Ivars IJABS, MEP, Renew, Latvia Franc BOGOVIČ, MEP, EPP, Slovenia Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ,  MP, Lithuania 

Raphaël GLUCKSMANN, MEP, S&D,  France 

Juozas OLEKAS, MEP, S&D, Lithuania Assita KANKO, MEP, ECR, Belgium Radosław SIKORSKI, MEP, EPP, Poland Róża THUN UND HOHENSTEIN, MEP,  EPP, Poland 

Javier NART, MEP, Renew, Spain Andrzej HALICKI, MEP, EPP, Poland Alexander ALEXANDROV YORDANOV,  MEP, EPP, Bulgaria 

Ondřej KOVAŘÍK, MEP, Renew, Czechia Andreas SCHIEDER, MEP, S&D, Austria Leopoldo LÓPEZ GIL, MEP, EPP, Spain 

Sergey LAGODINSKY, MEP, Greens,  Germany 

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE, MEP,  EPP, Spain 

Markéta GREGOROVÁ, MEP, Greens,  Czech Republic 

Lolitas CIGANES, MP, Latvia 

Marko MIHJELSON, MP, Estonia

 

Tisková zpráva v pdf:

TZ – Evropští politici vyzývají k propuštění politického vězně Alexeje Navalného