Shrnutí schůze Senátu 31. března 2021

Středeční jednání pléna Senátu se zaobíralo „covidovými“ zákony, jednak návrhem zákona o kompenzacích osobám poskytující hrazené zdravotní služby, dále novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní služby a třetí právní normou v této souvislosti byl návrh zákona, kterým se novelizují tři zákony- občanský soudní řád, exekuční řád a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. Tyto zákony byly Senátem schváleny ve znění zaslaném poslaneckou sněmovnou.

Přijali jsme také zásadní usnesení k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany.

V usnesení k situaci v České televizi  jsme vyzvali Poslaneckou sněmovnu, aby odložila volbu členů Rady ČT do vyjasnění pochybností o splnění zákonných podmínek navrhujících organizací. Je vskutku s podivem kdo všechno předkládá návrhy do tak důležitého kontrolního orgánu.

Přidal jsem se k podání Ústavnímu soudu ohledně problematiky farmářských trhů a maloobchodu. Zákaz farmářských trhů považuji za diskriminační. Za předpokladu dodržování protiepidemických opatření podle mého soudu není riziko nákazy větší, než při nakupování (nejen) ovoce a zeleniny v supermarketech.