Havárie na řece Bečvě odhalila slabiny státních orgánů ve zvládání mimořádných událostí na vodách

Expertní tým, který dala dohromady místopředsedkyně Senátu senátorka Jitka Seitlová velmi pregnantně vystihl vážné nedostatky a mezery ve stávající právní úpravě řešení a odpovědnosti v případě mimořádných událostí (chemických havárií) na povodích řek. Teď jde o to, aby odpovědné rezorty usilovali urychleně o nápravu.

Tisková zpráva expertního týmu.