Z jednání senátního Výboru pro záležitosti EU

9.12.2020

Dnešní jednání tohoto senátního výboru se mimo jiné zabývalo přípravou přípravě Národního plánu obnovy, na jehož základě má ČR získat finanční prostředky z Fondu obnovy (Next generation EU). Cílem fondu je obnova hospodářství po pandemii COVID-19, ČR má nárok přibližně na 170 miliard korun v podobě grantů. 15. října 2020 předala vláda první verzi plánu k posouzení Evropské komisi. Finální podobu plánu by pak měla Komisi předložit na konci dubna příštího roku.

Výbor vzal na vědomí informaci o pozici vlády a programu jednání Evropské rady, které se uskuteční 10. a 11. prosince 2020, zabýval se také pracovním programem Komise na rok 2021. Já jsem předkládal zpravodajskou zprávu týkající se revize Aarhuského nařízení, díky které by se měl na úrovni EU zlepšit přístup nevládních organizací k právní ochraně v otázkách životního prostředí. Na závěr se VEU zabýval balíčkem legislativních návrhů k reformě migrační a azylové politiky, který vzal na vědomí.