Skládková lobby vítězí, konec skládek se odkládá z roku 2026 až na 2030

Na včerejším jednání pléna Senátu jsem podal spolu s kolegou Ladislavem Kosem v rámci projednávání zákona o odpadech pozměňovací návrh, který navrhoval ukončení ukládání odpadů na skládkách v roce 2026, oproti termínu 2030, který přišel ze Sněmovny. Dlouhodobě se pracovalo a počítalo s ukončením skládkování v roce 2024Obrovský lobbing skládkařů a nechuť systémově řešit produkci odpadů a obalů však toto datum výrazně odsunul.

Na kolegyně a kolegy senátory nezabral ani můj emotivní apel před hlasováním, že bych se rád reálně dočkal toho, že vznik odpadů budeme především minimalizovat, následně vhodně recyklovat, ty další energeticky využívat a jen to minimum, které nelze jinak využít, ukládat na speciální skládky. 
Bohužel to nezabralo! Ukončení skládkování v roce 2030 je pro mne datum v dalekém nedohlednu.

Stenozáznam z jednání Senátu z 12. 11. 2020:

1) Rozprava – představení pozměňovacího návrhu

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Problém této legislativní normy, už toho tady zaznělo skutečně hodně, já bych asi neřekl nic nového, takže se omezím víceméně jen na to, že avizuji pozměňovací návrh do případného podrobného čtení. Je to pozměňovací návrh můj a kolegy, senátora Ladislava Kose. Týká se právě termínu ukončení skládkování. Domníváme se, že ten termín 2030 je strašné posunutí oproti tomu původnímu termínu, který byl rok 2024. To naše zdůvodnění, jednak ho máte tedy na svých stolech, ale přesto bych si dovolil alespoň část z toho říci nebo okomentovat.

Tím primárním důvodem, proč se posouvá to skládkování do roku 2030, je obava, že Česká republika není schopna vybudovat dostatečná alternativní zařízení pro zpracování odpadů k dřívějšímu datu. Nicméně řada obcí, soukromých podnikatelských subjektů připravovala svoje plány odpadového hospodářství a strategické plány na základě aktuálně platného data, to je ten rok 24. Prodloužení do roku 2030 tak významně zpomalí proces transformace odpadového hospodářství, aniž by přineslo nějaký významný benefit těm zúčastněným subjektům, maximálně těm, kteří provozují ty skládky. Na těch skládkách, alespoň podle údajů, které jsem si získal, skončí ročně 46 % komunálního odpadu s recyklačním potenciálem, až kolem 80 % tedy zůstane nevyužito. Nevytvoří se tak žádná přidaná ekonomická hodnota. Na skládkách končí také polovina vytříděných plastů, které by bylo možné dále zpracovávat jako recyklát. Pomocí mechanismu jako například plošná podpora využívání recyklátu v nových výrobcích v rámci veřejných zakázek by bylo možné vytvořit nový trh pro recykláty s vysokou přidanou hodnotou finálních výrobků. Řada investorů, inovativních firem, které se připravovaly na ten termín a na ty nové podmínky té cirkulární ekonomiky do roku 2024, tak možná tu naši republiku opustí a půjde někam jinam. To je škoda, protože všichni víme, že nám ty technologie tady velmi a velmi chybí. To prodloužení skládkování samozřejmě přinese, už to tady taky zaznělo, způsobí další poškozování životního prostředí a lidského zdraví. Mluvilo se tady o hoření a jsou to další a další negativní vlivy.

Další zdůvodnění už nebudu uvádět, jen bych ještě měl dotaz na pana ministerstva, jestli má ministerstvo životní prostředí představu o životnosti skládek do toho roku 2030, co to bude znamenat, to prodloužení toho termínu povolení skládkování, právě třeba na nároky otevírání nových skládek? I když je mi jasné, že to je věcí obcí, měst, ale taky víme, že v řadě regionů nejsou vhodné podmínky pro zakládání nových skládek. Prostě nejsou tam odpovídající hydrogeologické podmínky, takže najít někde lokality vhodné pro skládkování je nebetyčný problém. Děkuji.

 

 

2) Apel před hlasováním

Děkuji za slovo, pane předsedo. Jak jsem avizoval v rozpravě, mám pozměňovací návrh, kterým s kolegou Kosem navrhujeme změnit letopočet, kterým by se ukončilo skládkování z roku 2030 na rok 2026. Jednou větou ještě řeknu proč… Ještě bych to zdůvodnil sám za sebe. Já bych se rád reálně dočkal toho, abychom odpad minimalizovali, recyklovali, částečně energeticky využili. Skutečně to nepatrné množství jenom dále skládkovali. Ten rok 2030, ten cíl se mi ztrácí někde v nedohlednu. Vlastní paragrafová změna zákona 320 je v podstatě jednoduchá:

  1. v § 40, odst. 1 úvodní části ustanovení číslo „2030“ nahradit číslem „2026“,
  2. v § 57, odst. 1 číslo „2029“ nahradit číslem „2025“.

Děkuji.