Ještě k plénu Senátu

Na uplynulé schůzi Senátu (23.7.2020) jsem měl funkci zpravodaje k senátnímu tisku „Sdělení Evropské komise (EK), tzv. Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa“.

Komise představila poměrně ambiciózní plán, který se snaží ukázat cestu k tomu, aby výrobky byly navrženy tak, aby déle vydržely, daly se snadněji opětovně použít, opravit a recyklovat a aby místo primárních surovin obsahovaly co nejvíce recyklovatelného materiálu.

Mělo by také dojít k posílení postavení spotřebitelů, či k rozšíření oběhovosti v průmyslových výrobních procesech.

Materiál je komplexní, nicméně bezesporu potřebuje další dopracování, řadu konkretizací a velmi mi v něm chybí nějaká zmínka o systematickém environmentálním vzdělávání občanů EU, bez toho se jen obtížně pohneme kupředu. Ve svém usnesení, které předtím prošlo Výborem pro evropské záležitosti, jsem v úvodu explicitně podpořil snahu EK  na tomto poli:

„ …

plně podporuje,

 – posilování principů oběhového hospodářství na národní, evropské i mezinárodní úrovni;
– transformaci oběhového hospodářství prostřednictvím výzkumu, inovací a digitalizace;
– úsilí Evropské komise, aby EU byla lídrem v transformaci oběhového hospodářství a na celosvětové úrovni iniciovala opatření vedoucí k bezpečnému a udržitelnému využívání přírodních zdrojů;

… „

 

Považuji tuto nastolenou cestu jako zcela zásadní a správnou, EK vycházela při zpracování tohoto sdělení z celé řady materiálů, studií a dalších podkladů, jedním z nich byla i zpráva Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci (OECD). Podle této zprávy se očekává, že celosvětová spotřeba materiálů jako je biomasa, fosilní paliva, kovy a nerostné suroviny, se během příštích čtyřiceti let zdvojnásobí, zatímco roční produkce odpadu se má do roku 2050 zvýšit o 70%. Což je alarmující a nemá to nic společného s udržitelným životem na planetě.

 

Návrh usnesení našeho výboru plénem Senátu prošel, byl schválen, v Bruselu se tedy dozví, že český Senát nastolené směřování podporuje! 

Bohužel nadále postrádám jakékoliv pozitivní hodnocení EK ve vztahu k Zelené dohodě pro Evropu od naší vládní exekutivy, a také řada politických subjektů dlouhodobě nenachází pro EK pozitivnějšího slova, nadále se na problematiku ŽP dívá notně přes prsty, zezelenání Evropského parlamentu bere jako tragickou událost a mnohdy mi přijde, že EU bere pouze z hlediska peněz, jinak je jim možná „ukradená“.

„Světe div se“, ale navržené usnesení nenašlo žádnou podporu u členů klubu ODS.