Ze schůze VEU ze dne 30. června 2020

VEU (VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EU) se mimo jiné seznámil s prioritami německého předsednictví v Radě, které představil velvyslanec Německa J. E. Christoph Israng.

VEU dále projednal sdělení  Komise o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství, kde mám roli zpravodaje. Výbor podpořil můj návrh usnesení, které plně podporuje  posilování principů oběhového hospodářství na všech úrovních, transformaci oběhového hospodářství prostřednictvím výzkumu, inovací a digitalizace a úsilí Komise učinit z EU lídra v transformaci oběhového hospodářství a iniciovat opatření vedoucí k bezpečnému a udržitelnému využívání přírodních zdrojů. VEU souhlasí s pozicí vlády, že akční plán je místy velmi obecný a ocenil by, kdyby Komise poskytla podrobnější informace, jak některých uvedených závazků či cílů dosáhnout. Také se domnívá, že by Komise měla při provádění akčního plánu reflektovat dopady současné situace související s pandemií COVID-19 a že pro sledování a efektivní implementaci oběhového hospodářství je důležitá harmonizace předpisů v rámci jednotlivých oblastí. Výbor je toho názoru, že pro úspěch v oblasti oběhového hospodářství je nutno systémového environmentálního vzdělávání občanů členských států EU, což sdělení nezmiňuje.