Mezinárodní den ochrany biodiverzity

Mezinárodní den ochrany biodiverzity byl vyhlášen 22. května Valným shromážděním OSN na počest podepsání Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti 22. května 1992 v Nairobi.

Biodiverzita, tedy rozmanitost, bohatství života na Zemi, si každoroční připomenutí bezesporu zaslouží. Jde o velmi závažný problém, ohrožení celé řady druhů na světě je velké a souvisí to především s exploatací (bezohledné hospodářské zužitkování, vykořisťování) a znečištěním přírodního prostředí – krajiny, moří a oceánů.

Úplně stačí, když zůstaneme „doma“, máme tady v této souvislosti dost velkých problémů, ale řada je bezesporu řešitelná. Mnohdy by stačilo jenom více ohleduplnosti, citu, úcty a pokoře k přírodě. Nutně potřebujeme nejen zachovat místa pro „divokou přírodu“, ale také šetrnější zemědělství, druhově pestré lesy s převahou listnáčů a různověké porosty.

V souvislosti s dopravní infrastrukturou řešit prostupnost krajiny pro mnohé volně žijící živočichy, tam máme také velké rezervy. Co se týká legislativních kroků pak bezesporu zásadní novelu zákona o myslivosti. Jinak se velmi přimlouvám a budu zasazovat o vypracování evropského plánu stabilizace a posílení biodiverzity, protože ta nezná hranice a řešení z úrovně Evropy mi přijde smysluplné.

 

22.5.2020

Petr Orel