Uzavře se obora Jelenice veřejnosti?

Na základě telefonických podnětů jsem se dostal k informaci, že občané části Opavska protestují formou petice proti plánovanému uzavření obory Jelenice v nádherném údolí řeky Moravice, které je často vyhledáváno turisty. Petici podepsalo od začátku března už více než 1000 lidí. Oboru chce celoročně uzavřít společnost Opavská lesní, která v ní provozuje komerční lovy, jak se píše třeba zde.

Sám se v tom území často pohybuji, na Vítkovsku či Budišovsku mám hodně ochranářských zájmů.

Plně podporuji odpor veřejnosti i vedení Město Vítkov k celoročnímu uzavření této bezmála 300-hektarové obory. Z mého pohledu je oborových chovů v našem kraji neskutečně hodně. Vysoké obvodové ploty brání prostupnosti krajiny, jde o velmi nežádoucí fragmentaci krajiny a nejde o nic jiného než o loveckou kratochvíli.
Často, tak jako v případě obory na k.ú. Kunín, jde o velké koncentrace vysoké zvěře (mnohdy nepůvodní druhy), řádově přesahující stanovené normované stavy, a dochází tak ke zcela neúměrným škodám na lesních porostech a k dalším negativním vlivům na přírodu.

Bezesporu bychom se v lese měli chovat mnohem ohleduplněji, nejsem ani proti tomu, aby byl v určitých časových obdobích omezen vstup do lesa, či pro určitou regulaci nájezdů houbařů. Ale uzavírání obrovských území jen z důvodu skupinových zájmů, kde oborové chovy zvěře určitě patří, je nežádoucí a proti zájmům ochrany přírody a krajiny a krátkodobé, ohleduplné rekreace obyvatel.