Nesmyslný zásah do významné zeleně

Včera (13. 2. 2020) se mi dostalo ze strany občanů obce Kunín upozornění na plánovanou holosečnou těžbu selského lesíku na k.ú. obce Kunín a to na parcele vedené jako les. Lokalitu jsem neprodleně navštívil na místě samém a ověřil si, že jde o lesní porost, bezesporu poměrně významnou plochu zeleně v intravilánu obce, na níž stojí např. dub, lípa, atd. ve stáří cca 140 let, a všechny stromy jsou k označeny k těžbě!

Z bezpečnostních důvodů, ve vztahu k okolní zástavbě, by bylo zřejmě žádoucí vytěžit lípy v okrajové části porostu, tyto jsou navíc poměrně silně napadené jmelím. Jinak by dle mého soudu měla zcela postačovat určitá zdravotní probírka či ořez suchých větví.

Jde o porost na území CHKO Poodří, ve 4. zóně, a za zcela nezbytné považuji provést zhodnocení jednotlivých stromů z hlediska možného výskytu chráněných druhů živočichů. Z běžného posouzení a vzhledem ke stáří stromů je zřejmé, že se může jednat o tzv. biotopové stromy, tedy stromy, které využívají jako svůj domovský prostor některé druhy chráněných živočichů, např. netopýrů, ptáků či vzácného hmyzu.

Požádal jsem v této souvislosti o opětovné posouzení plánované těžby i z hlediska zájmů ochrany přírody a provedení místního šetření za účasti Lesů ČR s.p., Krajského ředitelství Frýdek-Místek jako vlastníka pozemku, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a samozřejmě obce Kunín.

Věřím, že tyto odpovědné instituce dojdou k novému řešení ve prospěch zeleně a ochrany přírody. Plánovaný zásah budu dále aktivně sledovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *