Několik poznámek k průběhu 12. pléna Senátu

Proběhlá schůze zahrnovala 26 bodů programu a trvala dva celé dny.

Senát vrátil zpět Sněmovně  návrh zákona  o drahách, jedním z důvodů byla problematika pravomoci kácení stromů v průjezdném průřezu dráhy. Bezpečnost železniční dopravy, potažmo strojvůdců je určitě prioritou. Nicméně selský rozum je i v tomto případě na místě, řada stromů může zůstat na místě, aniž by bezpečnost byla ohrožena. Chceme vysadit 10 miliónů stromů do volné krajiny v návaznosti na adaptaci na klimatickou změnu a na druhou stranu bychom jich tisíce zbytečně vykáceli, těch stromů, které již plní své ekologické funkce.

Po více jak dvou hodinách velmi živé diskuse bylo plénem přijato mé zpravodajské usnesení k hodnocení plánů členských států, resp. ČR v oblasti energetiky a klimatu na období 2021-2030. Senát v tomto usnesení oceňuje práci Evropské komise, která udělala obrovský kus práce v tom, aby Evropa splnila své závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Senát sice respektuje nastavenou pozici vlády ČR, co se týká podílu 22% OZE (obnovitelných zdrojů energie) v rámci energetického mixu do toku 2030, ale jedním dechem tlačí vládu do ambicióznějších procent. ČR určitě není z hlediska přírodních podmínek zemí optimální pro masové zavádění OZE, ale 22% je velmi málo, navíc z toho je 14 OZE v dopravě, hrozí tak nárůst biopaliv první generace, tedy ještě rozsáhlejší řepková pole!

Bezesporu jde udělat v této oblasti mnohem podstatnější krok kupředu.

Více jak dvě desítky senátorů (24) v tomto smyslu také podepsalo apel na Vládu ČR.

Projednávání Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy skončilo patem. Senát k této petici nezaujal žádné stanovisko, ukazuje se tak, že „příkop“ mezi senátory v názoru na to, co vlastně jsou a jaké poslání a význam mají národní parky je hluboký.

Osobně mám dojem, že si petenti pletou národní park s příměstským rekreačním parkem nebo anglickým parkem někde u zámku. V tomto smyslu jsem rád i za tento výsledek projednání této petice.

Také projednání zákona o lesích mělo poměrně divoký průběh, nakonec byl přijat zákon v postoupeném znění z Poslanecké sněmovny. Finanční pomoc pro vlastníky lesů poškozených kůrovcovou kalamitou se tak k nim snad dostane rychleji. Pro mne je v této souvislosti zásadní informace ministra zemědělství Miroslava Tomana, že do konce roku předloží do mezirezortního řízení novelu zákona o myslivosti. Tento zákon ji velmi potřebný, nicméně jestli to dopadne ve prospěch přírody je s velkým otazníkem. Jak známo myslivecká lobby je silná a „všude“.

Posledním zákonem, o kterém se zmíním, je z dílny Sněmovny, resp. byl připraven Ministerstvem zemědělství, je novela zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon a vodní zákon), která umožňuje budování až 2-hektarových rybníků bez řádného správního projednání. Nic proti navrácení vody do krajiny, s tím lze jenom souhlasit a sám se v těchto záležitostech velmi angažuji. Nicméně tato novela, Senátem nakonec přijatá, vnáší do naší legislativy zmatek, opomíjí zájmy ochrany přírody a může velmi komplikovat majetkoprávní vztahy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *