Shrnutí 15. schůze Výboru pro záležitosti EU – 24. 10. 2019

Včerejší senátní Výbor pro záležitosti  EU se zabýval závěry z jednání říjnové Evropské rady. Vyjádřil politování nad tím, že se nepodařilo nalézt shodu v otázce zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií, které považuje za velmi důležité k zajištění stability a bezpečnosti v sousedství EU. Výbor považuje za nezbytné, aby členské státy do května 2020, kdy se koná summit EU-západní Balkán, prodiskutovaly důvody nesouhlasu některých členských států a pokusily se nalézt řešení, které zahájení přístupových rozhovorů umožní. VEU vyzval vládu, aby za tímto účelem iniciovala jednání s ostatními členskými státy.

Výbor souhlasí se závěry ER odsuzující jednostrannou vojenskou akci Turecka na severovýchodě Sýrie, která způsobuje nepřijatelné lidské utrpení, narušuje boj proti Islámskému státu a vážně ohrožuje evropskou bezpečnost. Je toho názoru, že by EU a členské státy měly v závislosti na vývoji situace přistoupit k efektivnějším opatřením s cílem zabránit humanitární krizi v této oblasti.

VEU také přijal separátní usnesení k brexitu. Prioritním zájmem je i nadále brexit s dohodou, proto by ER měla souhlasit s opětovným odkladem termínu vystoupení Spojeného království z EU.

Výbor projednal doporučení Komise k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021–2030 a sdělení Komise Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu – vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii. Respektuje rozhodnutí vlády předložit ve finálním znění českého vnitrostátního plánu kompromisní cíl pro podíl energie z obnovitelných zdrojů ve výši 22 %, nicméně vládě doporučuje průběžně jednat s dotčenými subjekty a hledat způsoby, jak při aktualizaci vnitrostátního plánu v roce 2023-2024 výrazněji navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) v rámci energetického mixu ČR a snížit spotřebu primární energie, při zohlednění geografických a klimatických podmínek, ekonomických možností ČR a předpokládaného budoucího vývoje jednotlivých technologií. Výbor znovu vyzval vládu, aby výrazně podpořila výzkum, vývoj a inovace v oblasti OZE a jejich využití v našich přírodních podmínkách. Podporuje snahu vlády zvyšovat odolnost energetického systému, kybernetickou bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury, stejně jako podstatnou roli jaderné energetiky při snižování emisí oxidu uhličitého a zajištění energetické bezpečnosti ČR, a to při zohlednění ekonomické udržitelnosti tohoto zdroje ve srovnání s dalšími rozvíjejícími se možnostmi a při zohlednění mezinárodně bezpečnostních aspektů a doporučuje vládě nastavit taková dotační pravidla, která by umožňovala výhodnou instalaci fotovoltaických panelů jak na střechy větších objektů, tak i na menší objekty, při zachování zemědělské půdy.

 

Po jednání výboru nám byly nám byly prezentovány zajímavé výsledky výzkumu „Pew Research Center na téma Evropa a Evropané – veřejné mínění o demokracii, tržní ekonomice a EU 30 let po pádu komunismu“, z čehož jsou zachyceny i fotografie.


Text shrnutí: B. Kučerová, konzultantka Výboru pro záležitosti EU
Foto: web Senátu Parlamentu ČR:  https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=25417

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *