Kanál D-O-L – přiostřuje se!

Vláda ČR se má na některém z nejbližších zasedání zabývat dalším osudem kontroverzního kanálu Dunaj-Odra-Labe a napětí kolem tohoto projetu poněkud houstne. Osobně jsem se k tomuto megalomanskému záměru již mnohokrát vyjadřoval, z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny jde dle mého soudu o zcela fatální zásah do dotčeného území.
Zaznamenal jsem, že se zastánci kanálu se začali v mediích poněkud nepatřičně vyjadřovat na adresu mé kolegyně, senátorky Dr. Jitky Seitlové, se kterou jsme se nezávisle na sobě D-O-L v tomto roce intenzivně zabývali a následně jsme společně připravili Veřejné slyšení v Senátu.

Pánové musí vzít na vědomí, že jde o zcela bezprecedentní zásah do krajiny v našich volebních obvodech. Na zmíněném Veřejném slyšení měli objektivní prostor jak zastánci, tak odpůrci projektu. Senát se na základě tohoto Veřejného slyšení, resp. odborných vyjádření, informací a argumentů, které tam zazněly nebo byly Senátu doručeny, k této plánované investici zásadně vyjádřil a to formou usnesení směřovaného vládě ČR (https://petr-orel.cz/wp-content/uploads/2019/…/Zavery_DOL.pdf).

Chci věřit, že se ministři budou tímto usnesením velmi odpovědně zabývat. Zatím to z mého pohledu spíše vypadá tak, že ministr dopravy Vladimír Kremlík plní politické zadání z hradu, ať to stojí, co to stojí.
Ač ze zásady nikdy nehlasuji v anketě Ropák roku, tak musím konstatovat, že antiekologická cena za rok 2018, kterou získal Jan Skalický, předseda Asociace DOL, je plně na místě a poněkud opožděn mu k ní gratuluji. Snaha o změnu rozvodí řek, která jsou tu po staletí, si to bezesporu zaslouží.

Pan režisér Martin Slunečko se této problematice v minulých měsících intenzivně věnoval a výsledkem je půlhodinový dokument, který bude mít premiéru již tuto neděli 27. října v 10:45 na programu ČT 2 v bloku NEDEJ SE (https://tv.seznam.cz/program/10052603). Jsem velmi zvědav jak dokument pojal.

23. 10. 2019

Petr Orel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *