Senát se postavil za usnesení výborů!

Senát včera v podvečer (14. srpna 2019) přijal usnesení k Veřejnému slyšení Senátu k vodnímu koridoru D-O-L, ve kterém podle mne velmi pregnantně shrnuje závěry z tohoto slyšení. Mimo jiné zdůrazňuje, že předpokladem pokračování přípravy a zahájení realizace záměru vodní cesty třídy Vb je na potřebné úrovni smluvní zajištění napojení a průplavnosti navrhované lodní dopravy s okolními zeměmi navazující evropské vodní cesty. Další zásadní podmínkou záměru vodního koridoru je respektování limitů české a evropské legislativy jakož i soulad se Strategií přizpůsobení se klimatu (Usnesení vlády ČR 2015). V usnesení je konstatováno, že studie proveditelnosti zcela nedostatečně vyhodnocuje environmentální rizika D-O-L a nebyl tak naplněn úkol z Politiky územního rozvoje, který Ministerstvu dopravy stanovil potřebu shrnout a vyhodnotit podklady k realizovatelnosti tohoto investičního záměru. V usnesení Senát dále doporučuje pro posouzení Studie a případné další vyhodnocování podmínek realizace záměru věnovat zvýšenou a dostatečnou pozornost důsledkům probíhajících klimatických změn (snížení průměrných ročních průtoků v řekách, zvýšený výpar atd.) a vlivu koridoru na režim oběhu podzemních vod a ochranu vodních zdrojů. A v neposlední řadě žádá vládu, aby před jednáním vlády o pokračování přípravy záměru a změně chráněné územní rezervy koridoru DOL byly dotčené obce (katastrálním územím, územní kompetencí státní správy – ORP) o návrhu informovány a rozsah územních požadavků s nimi byl projednán. Za zcela zásadní pak považuji požadavek Senátu, aby rozhodnutí vlády o navrhované přípravě extrémně náročné investice z veřejných zdrojů s očekávanou evropskou dotací předcházela řádná oponentura výsledků Studie provedená nestrannými zahraničními experty.

Jsem toho soudu, že toto usnesení je to nejvíce možné, co mohl v této situaci Senát, jako horní komora parlamentu, tedy neexekutivní orgán, udělat. Usnesení bylo přijato velkou většinou přítomných senátorek a senátorů, chci všem velmi poděkovat. Především pak kolegyni senátorce Jitce Seitlové a senátoru, předsedovi Výboru pro záležitosti EU, Václavu Hamplovi, se kterými jsem usnesení a i veřejné slyšení společně připravoval.

Vše co se děje kolem této nesmyslné investice mi velmi připomíná totalitní éru, Sovětský svaz, kdy bylo raženo heslo „Poručíme větru, dešti..“, chtějí měnit rozvodí, která jsou tu už od nepaměti. Naše krajina už tak velmi trpí a bezpodmínečně nutně potřebuje radikální revitalizaci, nezaslouží si takové nakládání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *