K 10. schůzi Senátu

Program schůze byl velmi nabitý, hodně času – hodin zabralo především projednávání žaloby na prezidenta, novela zákona o léčivech, investičních pobídkách, ale také o evidenci tržeb a několik dalších.

Celý přehled zde: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?cid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=6263

Velká diskuse zazněla také kolem mého zpravodajského tisku zabývajícího se sdělením Evropské komise k problematice efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu. Toto sdělení zkoumá a navrhuje diskutovat o možnosti hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti zdanění energie, která jsou především environmentální povahy. A nabádá také k diskusi o Smlouvě o Euratomu, z roku 1957. Jsou to nesmírně těžká témata a velká odpovědnost, jsem však přesvědčen, že jednat se má a musí.  Podle pozice vlády spíše naopak ne, tím ale jenom potvrzujeme skeptický postoj ČR k otázkám emisní neutrality, a tak zůstáváme v pozadí evropského dění, což je špatně, je potřeba hledat cesty společně, právě na úrovni EU.

 

Naopak mě potěšil přístup vlády k problematice léčivých přípravků v životním prostředí, především ve vodě, ale také v půdě. Je obecně znám velmi negativní vliv steroidních léčiv, zejména hormonální antikoncepce, a to již v minimálních množstvích, na vodní ekosystém, především na ryby. Tyto vlivy mohou vést až ke kolapsu celých populací ryb. Bezesporu je tu také negativní vliv na člověka. Je to příklad toho, jak člověk člověku na jedné straně velmi pomáhá a na druhé může způsobovat velmi vážné dopady jak v ekosystémech, tak u samotného člověka.

Můj návrh usnesení (který prošel plénem Senátu) k této problematice oceňuje strategický přístup Evropské komise a považuje za nezbytné omezit negativní dopady farmak na životní prostředí. Výrazně pak doporučuji podpořit edukační a informační kampaň týkající se správného nakládání s léčivými přípravky a jejich likvidací. Nesmírně důležité v této souvislosti je podpořit výzkum, vývoj a inovace v oblasti léčiv, právě s ohledem na jejich menší negativní dopad na životní prostředí.

Petr Orel

29.7.2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *