SHRNUTÍ včerejší schůze evropského senátního výboru

VEU se 9.7.2019 zabýval prioritami finského předsednictví v Radě EU, které představil velvyslanec Finska v ČR J. E. pan Jukka Uolevi Pesola. Heslem předsednictví je „Udržitelná Evropa – udržitelná budoucnost“. Finsko se během svého předsednictví zaměří na oblast právního státu a společných hodnot EU, konkurenceschopnost EU, boj s klimatickými změnami a bezpečnost. Pan velvyslanec na mne udělal velmi dobrý dojem, finské pojetí EU je mi velmi blízké.

Výbor projednal výsledky jednání červnové Evropské rady. Vyjádřil lítost nad odkladem rozhodnutí o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií, jelikož oblast západního Balkánu považuje za klíčový pro bezpečnost a stabilitu EU. Proto také vyzval, aby se k této otázce vrátila nejbližší řádná Evropská rada, a žádá vládu ČR, aby na jednáních Evropské rady prosazovala zahájení přístupových jednání.

Neprošel navržený bod usnesení, kterým by Senát nesouhlasil s postojem vlády k otázce emisní neutrality v souladu s Pařížskou dohodou do roku 2050. Pro tento bod jsme „bojovali“ pouze čtyři ( Bek, Hampl, Orel, Žáková).

Neprošel ani můj návrh usnesení týkající výzvy Vládě ČR, aby  s Komisí intenzivně hledali přijatelné způsoby, jak řešit současný právní rámec v oblasti energetiky a klimatu, který je zastaralý a neodpovídá zcela ambicím, které jsou žádoucí jak v oblasti energetiky, tak  v ochraně životního prostředí a ve zvládání změny klimatu (pro pouze Bek, Hampl, Orel).

Naopak jednohlasně prošel můj návrh usnesení týkající se strategického přístupu EU zaměřeného na rizika spojená s výskytem léčivých přípravků v životním prostředí, ve kterém doporučujeme vládě ČR výrazně podpořit edukační a informační kampaň týkající se správného nakládaní s léčivými přípravky a jejich likvidace a výzkum v oblasti léčiv s menším negativním dopadem na životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *