Seminář „Ekonomické souvislosti rozvoje jaderné energetiky“

V úterý 21. května 2019 proběhl v Senátu naším klubem pořádaný seminář s názvem „Ekonomické souvislosti rozvoje jaderné energetiky“. Jeho cílem bylo nastínit aktuální situaci ohledně otázky obchodně investičních modelů souvisejících s plánovanou výstavbou jaderných reaktorů v České republice. Pozváni na něj z řad odborné veřejnosti byli jak zastánci jaderné energetiky, tak její odpůrci. Závěry ze semináře jsou stručně shrnuty v tiskové zprávě:

Rozhodování o nových reaktorech: víra nahrazuje chybějící fakta

Vládě pro rozhodování o nových jaderných reaktorech chybí klíčové ekonomické podklady. Od reálné výše investičních a dalších souvisejících nákladů až pod dopady na státní rozpočet a cenu elektřiny. Alespoň takový poznatek si odnáší účastníci panelové debaty „Ekonomické souvislosti rozvoje jaderné energetiky“, kterou dnes zorganizoval senátní Klub pro liberální demokracii – SENÁTOR 21. Bez chybějících dat, která již dávno měla ležet na stole, je tak nutné brát s velkou rezervou slova o nezbytnosti postavit nové reaktory a nemožnosti zvolit jiná řešení pokrytí našich energetických potřeb.

Podle řady mediálních prohlášení politiků a nového vládního zmocněnce pro jadernou energetiku se rozběhla příprava stavby nového jaderného reaktoru v Dukovanech. Prezentována je příprava smlouvy mezi státem a společností ČEZ, která by jí měla garantovat, že pro ni projekt nebude ztrátový. Přesto tento postup se na senátní půdu odvážil přijít argumentovat a obhajovat jen náměstek pro řízení sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla. Pozvání odmítli jak vládní zmocněnec Jaroslav Míl, tak zástupci Ministerstva financí i firma ČEZ, v posledním případě s odůvodněním, že konkrétních informací je v této chvíli příliš málo a diskuse o možné výstavbě na samém počátku. Oponentní pohled na vládní záměr pak představil a diskutoval ekonom analytik a zástupce menšinových akcionářů ČEZ Michal Šnobr, generální ředitel a předseda představenstva Amper Holding Jan Palaščák a výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák.

Senátor Petr Orel řekl: „V debatě zazněla celá řada pro mne velmi zajímavých informací, ale nepodařilo se odpovědět na to zásadní, co jsme si přáli a to jasné přiblížení ekonomických souvislostí v návaznosti na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Z diskuse mi plynulo, že stát zanedbává další možné cesty, kterými by se mohl do budoucna ubírat energetický mix ČR.“

Senátor Lukáš Wagenknecht řekl: „Velice mě znepokojilo, že zástupci ministerstva nemohou podat ujištění o právní legalitě plánované smlouvy mezi státem a společností ČEZ. Stejně tak ve mně debata vyvolala pochybnosti o smyslu těchto smluv v situaci, kdy stát odmítá převzít záruky za budoucí výstavbu nových bloků. Budeme proto v debatě pokračovat, abychom tato rizika vyjasnili!”

(konec tiskové zprávy)

 

Fotografie:

Další fotografie (web Senátu PČR)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *