7. schůze Senátu – 20. 3. 2019

Hodně dlouho trvalo na plénu Senátu projednávání bodu týkajícího se sdělení Evropské komise „Čistá planeta pro všechny“, kde jsem plnil funkci zpravodaje. Diskuse k tomuto materiálu byla velmi košatá a nakonec vyšla tak nějak neutrálně, což jsem vnímal pozitivně, protože jsem očekával řadu velmi kritických vystoupení k problematice klimatických změn a postoji EU v této souvislosti.
Zklamalo mě zlehčování studentské iniciativy Fridays For Future Česká republika ze strany pana předsedy Senátu, ale i dalších řečníků. Jsem naopak rád, že si mladí lidé začínají uvědomovat vážnost situace.
Jsem také rád za to, a velmi děkuji velké většině kolegyň a kolegů, že podpořili mnou navržené usnesení, kde Senát podpořil strategickou vizi EK pro klimaticky neutrální ekonomiku EU do roku 2050.
Senát také odsouhlasil mnou navržený apel na vládu ČR, aby výrazně podpořila výzkum, vývoj a inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE), a to včetně akumulace energie z těchto zdrojů a jejich využití v našich přírodních podmínkách.
OZE mají i v našich podmínkách potenciál, zvláště solární energie. V té souvislosti jsem zdůraznil, že mi určitě nejde o zastavěná pole, louky, ale o vhodné brownfieldy a instalace u spotřebitelů (rodinné domy, zemědělské farmy, nákupní centra, průmyslové areály, logistická centra apod.).
Určité možnosti máme také v geotermální energii, ale také u větrné energie, nicméně v tomto případě je nutné vyloučit především závažnější kolise se zájmy ochrany přírody a krajiny.

 

Na programu jednání pléna Senátu byla také zpráva o stavu životního prostředí v roce 2017, je to tak, vždy s ročním zpožděním se tyto zprávy projednávají, není to tedy příliš aktuální.
Zeptal jsem se pana ministra Brabce, proč nevydalo MŽP tzv. Protierozní vyhlášku, ta měla spatřit světlo světa již v minulém roce (téměř 60% zemědělské půdy je ohroženo vodní erozí a bezmála 20% z toho zcela extrémně). Při odpovědi pan ministr nekličkoval, naplno řekl, že nedošlo k dohodě s rezortem zemědělství.
A v tom je „zakopán pes“, rezort zemědělství je v mnoha případech zkostnatělý, na životně důležité změny v hospodaření v krajině reaguje pomalu a se zpožděním. A času není mnoho, pakliže přístup k hospodaření v krajině nezměníme, může i v zemědělství nastat stav jaký dnes máme lesních ekosystémech.
A stačilo poměrně málo, již v 90. letech minulého století naslouchat vědecké obci, osvíceným lesníkům a ekologům a radikálně měnit skladbu porostů ve prospěch listnatých dřevin a vytvořit tak mnohem stabilnější lesní ekosystém. 🌳🌿🌲

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *