Budou ve Velkých Albrechticích a v Bravanticích nové průmyslové zóny?

Minulý týden jsem absolvoval setkání s paní  Šárkou  Storzerovou,  starostkou obce Jistebník a zastupitelem panem Janem Lipinou,  později se k nám připojil pan Zdeněk Husťák, starosta Klimkovic.

Naše setkání nebylo samoúčelné, jednali jsme o závažných  problémech v regionu, které se týkají  především  záboru  kvalitní zemědělské půdy, krajinného rázu a velmi silných tlaků, aby v obcích vyrostly další distribuční centra, tedy velké  sklady.  Samozřejmě by to asi přineslo něco málo pracovních příležitostí, snad i místním občanům, avšak to je jen konec řetězce.

 

V předešlém týdnu mne navštívili i členové zastupitelstva obce Velké Albrechtice kvůli zamýšlené rekonstrukci historického viaduktu, který je zřejmě velkým trnem v oku developerům, protože v současné době neumožňuje průjezd vysokých kamionů jakožto nezbytnosti pro zamýšlenou novou průmyslovou zónu.

Tato těžká nákladní doprava by pak výrazně negativně ovlivnila dopravu městem Bílovec a obce Velké Albrechtice a znamenala by další velkou zátěž životního prostředí.

V této věci jsem kontaktoval ministra dopravy D. Ťoka a jsem velmi zvědav na jeho reakci.

 

Jsem přesvědčen o tom, že skutečně není nutné obětovat další desítky hektarů orné půdy, jde neobnovitelný přírodní zdroj. Je potřeba hledat takovéto plochy v již zatížených územích – brownfieldech.

A také už stojí nedávno vybudované haly, které zejí prázdnotou. Jsem přesvědčen o tom, že volná krajina má obrovský význam, zatím nedoceněný a to samozřejmě nejen z pohledu výroby potravin.

V této souvislosti možná stojí za to uvést jednu informaci, kterou jsem zachytil na semináři k trvale udržitelnému růstu, od jednoho z hlavních přednášejících, a to, že pokud by naše republika byla odvislá pouze od domácí produkce potravin, tak by v současné době uživila maximálně třetinu obyvatel, tedy nějakých 3 a půl miliónů obyvatel!

Při výjezdu z Ostravy-Poruby do Klimkovic již stojí několik poměrně nedávno postavených  obrovských  průmyslových hal (i ty přestávají být plně využité) a na stejné další ploše se mají stavět další… Z těchto informací mi je úzko.

Je naprosto v obecném zájmu přestat s tímto bezmyšlenkovitým boomem průmyslových zón, navíc při tak obrovském množství nevyužitých brownfieldů. Jistě, je třeba vycházet investorům vstříc, avšak i ti musí projevit snahu. Ještě bych k tomu dodal, že je to jakési dědictví minulé doby, kdy každá obec si do územního plánu velkoryse v dobré víře, že to přinese jejím obyvatelům práci, snažila vyčlenit pozemky na průmyslovou zónu.

Pokud by stávající tempo záboru ZPF (zemědělského půdního fondu) pokračovalo, tak za 100 let prakticky nebudeme mít žádnou ornou půdu, žádnou volnou krajinu.

Velmi si cením postojů samospráv dotčených obcí.

Ve věci záborů půdního fondu na k.ú. Bravantice a Velké Albrechtice budu jednat s odpovědnými rezorty, tedy MŽP (ministerstvo životního prostředí) a MZe (ministerstvo zemědělství).

 

16. 3. 2019

Petr Orel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *