Z jednání Výboru pro záležitosti EU 26. 2. 2019

Priority rumunského předsednictví v Radě EU přišla na jednání výboru představit J.E. pí. Carmen-Liliana Burlacu, velvyslankyně Rumunska v ČR. Paní velvyslankyně zmínila zásadní oblasti, a to problematiku brexitu, kde je situace zatím velmi nejasná, dále zmínila důraz na Evropu společných hodnot a nutnost informovat o nich vhodnou formou občany EU.  Mezi priority patří volby do EP, bezpečnost v Evropě, posílení koheze mezi členskými státy nebo doladění nového víceletého finančního rámce na léta 2021-2027.

Výbor po debatě podpořil schválení návrhu zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. Zákon řeší problematiku statusu britských občanů v České republice, jejich přístup na pracovní trh, postavení britských vysokých škol v České republice a opatření v oblasti finančních služeb a daní.

VEU nicméně přijal doprovodné usnesení, ve kterém se pozastavil nad úpravou zachování platnosti povolení pro provozovatele hazardních her se sídlem ve Spojeném království, neboť to nepovažuje za důležitý zájem českých občanů.

Vzali jsme na vědomí balíček k DPH, který obsahuje např. návrh nařízení k posílení spolupráce v boji proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodování. Ušlé daňové příjmy se v současné době pohybují ve výši 5 miliard EUR, do roku 2020 se mají zvýšit až na 7 mil. EUR.

Výbor se také vyjádřil ke sdělení a zprávě Komise o boji s dezinformacemi. VEU považuje šíření dezinformací (zejména ze strany Ruska, kde je to prokazatelné, ale samozřejmě se to týká všech států) za vážné ohrožení demokratických principů a provádění obranných kroků na úrovni EU za nezbytné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *