Zase ten D-O-L

Postoj Petra Orla k plánovanému koridoru Dunaj-Odra-Labe je již léta znám. V roce 2016, v červnu, tedy ještě předtím, než se stal senátorem, na toto téma napsal na svůj web příspěvek: https://petr-orel.cz/aktualitynazory/proc-ne-kanal-d-o-l/

Problematice se intenzivně věnuje, kanál se velmi významně dotýká Novojičínského regionu a dle velké části odborné veřejnosti představuje obrovská ekologická rizika. Ministerstvo dopravy zadalo studii proveditelnosti, za kterou daňoví poplatníci zaplatili 25 mil. Kč. Z této studie vyplývá určitá možnost ekonomické návratnosti a dalších na první pohled lákavých přínosů. Ze strany iniciátorů této akce běží silná kampaň, která se snaží ovlivnit veřejné mínění, dokonce byla v této souvislosti vydána kniha. Kriticky uvažující čtenář však snadno prohlédne její informační nepodloženost a povrchnost.

Petr Orel konstatuje: „V daném případě jde o politické zadání, o úlitbu „hradu“, pan prezident má své představy a domnívá se, že kanál může být to nejlepší, co může, možná za sebou zanechat. Dokonce mluví o tom, že by ho mohli vybudovat Číňané. Z mého pohledu by to byla „Potěmkinova vesnice“, již dnes máme mnoho zásadních argumentů proti a pevně doufám, že zdravý rozum zvítězí, je však nutné otevřít co nejširší diskusi.“

Proto se Petr Orel rozhodl konat. Jakkoli je přesvědčen, že je to nereálné, nemohl jen přihlížet. V lednu se proto společně s kolegy ujal organizace příprav veřejnému slyšení k této investici, což je to „nej“, co může Senát uspořádat na závažná celospolečenská témata.

Nejdřív proběhlo v Olomouci setkání s podobně smýšlejícími a regionálně bližšími senátory, a dalšími hosty – i z akademické sféry.

Následně s kolegyní senátorkou Seitlovou absolvovali v koncem ledna jednání se zástupci dotčených ministerstev (MD, MZe, MŽP). Budou následovat další kroky, a pokud to půjde dobře, plénum (schůze) Senátu dostane „na stůl“ pozvánku na veřejné slyšení (obsahující program, výčet pozvaných osob a institucí a jejich zájmová vyváženost, atd.) a rozhodne o jeho zařazení na následující schůzi Senátu. Veřejné slyšení by tak snad mohlo proběhnout během března či dubna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *