Veřejné slyšení k situaci ve strukturálně postižených regionech

Dnes proběhlo Veřejné slyšení v Senátu na dané téma, je to dle zákona to „nej“ co může Senát na vážná celospolečenská témata udělat. V zásadě se jednalo nejen o situaci ve třech nejpostiženějších krajích, kterými jsou Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, ale o celou naši zemi.

Řada sledovaných ukazatelů se mění a není výjimkou, že ten či onen kraj se v některém z ukazatelů propadne, či naopak stoupne. Což je třeba příklad MSK kraje, který udělal velký skok kupředu třeba v inovacích (výdaje na výzkum a vývoj, zahraniční investice, počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, či podíl vysokoškoláků). Naopak náš kraj nezaznamenal žádné velké zlepšení v kvalitě života, včetně environmentálního hlediska.

Slyšení se zúčastnila řada ústavních činitelů, včetně premiéra, ministryně pro místní rozvoj, hejtmanů a dalších hostů. Z mého pohledu tam nezaznělo nic převratného, nicméně považuji za nutné poděkovat všem kolegům, kteří se na organizaci této dobře připravené akce podíleli.

Je jasné, že vše je především o lidech a o podmínkách, které se nastaví jak v rámci státního rozpočtu, tak v případě dotačních titulů z EU.

Určitě nemusí jít vždy o obrovské investice v postižených regionech, ty naopak mohou mít, vzhledem k nedostatku pracovních sil, i zcela neblahý efekt na region. Minimálně stejně důležité je vzdělání, či vztah a vazba lidí k regionu.

Pořád na řadě míst chybí potřebná základní  infrastruktura, vodovody, kanalizace, ČOV atd.

Pro náš kraj je z mého pohledu nesmírně důležité se vyrovnat s poměrně rozsáhlými brownfieldy a intenzivně řešit čistotu ovzduší, to je negativní image, která MSK velmi škodí, má přímý vliv na zdraví obyvatel a jejich odliv z kraje.

Na rozdíl od předsedy vlády A. Babiše si nemyslím, že je pro náš kraj zásadní rozvoj letiště v Mošnově, dle mého mu sluší regionální – krajský charakter. Vzdušnou čarou 80 km vzdálené letiště v Katowicích je časově dobře dostupné. A je tu také hledisko negativního dopadu na životní prostředí.

Za mnohem důležitější pak považuji zkvalitnění a zrychlení vlakového spojení našeho kraje s ostatním „světem“.

Premiér mě však naopak velmi potěšil tím, že vláda zrušila funkci vládního zmocněnce pro strukturálně postižené kraje, v loňském roce to stát stálo 20 miliónů, to je, myslím, šetření na pravém místě.

Souzněl jsem s panem premiérem, když prohlásil „všude máme krajské hejtmany, tak na co zmocněnce“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *