Shrnutí 4. schůze Výboru pro záležitosti EU

Jednání Výboru pro záležitosti EU v úterý 15. ledna 2019 se zabývalo prioritami zahraniční politiky ČR, které představil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Z hlediska evropské integrace je prioritou strategický dialog s Německem, v té souvislosti zmínil otázky energetiky, rozvojové spolupráce a pracovní migrace.

Mezi další prioritu patří příprava českého předsednictví Visegrádské skupiny.

Co se týká Evropské unie (jako celku), pak jde především o vypořádání se s důsledky brexitu, jednání o víceletém finančním rámci, posilování obranných kapacit EU, migrace, rozvoj Východního partnerství a volby do Evropského parlamentu v květnu 2019. Ke všem těmto tématům se Senát průběžně vyjadřuje.

Dále výbor projednal informaci vlády o změnách právních předpisů ČR v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. Jedná se především o status britských občanů v České republice, jejich přístup na pracovní trh, postavení britských vysokých škol v České republice a opatření v oblasti finančních služeb a daní.

Výbor neměl výhrady k ratifikaci dohody o strategickém partnerství EU-Japonsko. Ztotožnil se s prioritami hospodářské politiky v EU, které doporučuje Komise v roční analýze růstu. Podpořil i doporučení o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně.

Obsáhlé usnesení přijal VEU k posílení zásady subsidiarity při tvorbě politik EU. Zabývali jsme se také Výroční zprávou Europolu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *