Farma roku 2018

Včera jsem se na pozvání Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) zúčastnil v Praze, v Divadle ABC, 17. ročníku vyhlášení soutěže „Farma roku“, kterou tato stavovská zemědělská organizace vyhlašuje. Tato společenská akce měla výbornou organizační i kulturní úroveň a velmi mě potěšilo, že mezi oceněnými byl i Hermelín ranč z Nového Jičína.

Musím říct, že aktivity ASZ již delší dobu pozorně sleduji a také jsem s ní navázal spolupráci při řešení Společné zemědělské politiky EU na léta 2021-2027. Rodinné farmy a menší zemědělské firmy jsou mi blízké, cítím u nich vztah k půdě a krajině, což považuji za zcela zásadní.

Letos na jaře vyhlášená aktivita ASZ „Pestrá krajina“ mi pak mluví z duše, jde o velmi výrazný počin ve prospěch české krajiny a zachování života v ní. Tyto aktivity je potřeba výrazně podpořit především cílenou dotační politikou. Jedině tak můžeme udržet vodu v krajině, navýšit biodiverzitu a ekologickou stabilitu naší kulturní krajiny.

Na obrázku může být: 4 lidé, stojící lidé
13.12.2018
Petr Orel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *