Schůze evropského výboru Senátu 4.12.2018

Na úterním jednání senátního Výboru pro záležitosti EU jsme mimo jiné přijali všemi hlasy usnesení, ve kterém jsme plénu Senátu doporučili apelovat na Evropskou radu, aby na svém zasedání ve dnech 13. – 14. prosince zaujala jasné stanovisko k použití síly u Kerčského průlivu, neboť destabilizace evropského sousedství ohrožuje celou Evropskou unii. Je zřejmé, že vážný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem není úplně černo-bílý, nicméně je také evidentní, že Rusko má na něm zcela hlavní podíl. Anexe Krymu, přisvojení si pobřežních vod, v zásadě nelegální stavba mostu přes Kerčský průplav, který výrazně komplikuje plavbu touto úžinou a přístup Ukrajiny ke svým námořním přístavům. Rusko tak zneužívá Krym k rozšíření svého vlivu. Vezmeme-li v těchto souvislostech v úvahu zprávu BIS, která opětovně upozorňuje na vážné nelegální aktivity Ruska a Číny na našem území a třeba ještě nedodržování podmínek smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu ze strany Ruské federace, pak je to minimálně k vážnému zamyšlení.

Výbor také přijal můj návrh usnesení ve věci návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času. V tomto usnesení navrhuji v obecné rovině tento návrh podpořit. Nicméně také zdůrazňuji potřebu koordinace mezi členskými státy ohledně rozhodnutí o volbě času. V usnesení také konstatujeme, že směrnice je vnitřně rozporuplná (Komise zdůrazňuje potřebu harmonizace a na straně druhé ponechává na členských státech rozhodnutí o volbě standardního času) a že navržená transformační lhůta (2019) je zcela nereálná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *