Problematická část zákona o urychlení výstavby

Tisková zpráva

Skupina senátorů podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o urychlení výstavby

Skupina 18 senátorů Parlamentu ČR podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení části ustanovení zákona č. 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění včetně přílohy. Napadená ustanovení jsou součástí poslanecké novely č. 169/2018 Sb., která nabyla účinnosti 31. 8. 2018

Důvod protiústavnosti spatřují senátoři v jejich rozporu s Listinou základních práv a svobod, čl. 11, 12, 26 a 36 a to zejména v porušení principů právní jistoty, legitimního očekávání a zákazu retroaktivity.

Napadená právní úprava postrádá rys obecnosti a vyprazdňuje tak povahu zákona jako normativního právního aktu. Zakládá nerovnost, kdy pro stavby vyjmenované v příloze jsou vyloučeny a modifikovány některé běžné procesní postupy řízení. Vlastnické právo dotčených subjektů tak nabude jiné ochrany, než právo subjektů stavbami nedotčených. Výběr staveb v příloze však byl proveden bez stanovení jakýchkoliv objektivních kritérií. Vůči dotčeným osobám se tak stává nepředvídatelným. V průběhu projednávání novely byly avizovány její následné aktualizace rozšiřováním seznamu staveb přílohy. Chybějící obecnost a kritéria výběru staveb vytváří prostor pro politický klientelismus.

Nové znění rozfázovalo proces vyvlastnění na dřívější samostatné vyvlastnění a pozdější, ovšem časově nepředvídatelné poskytnutí náhrady. Tzv. „mezirozhodnutí“ určuje novela ve správním řízení nereformovatelné a konečné. Ke zvážení je předpoklad Listiny základních práv a svobod kumulativního splnění obou podmínek, tedy vyvlastnění na základě zákona a za náhradu. Vůči reálným situacím, které mohou v procesu rozfázování řízení nastat, stejně jako ve vztahu k některým souvisejícím předpisům je úprava nejednoznačná a nedomyšlená.

Napadené platné neomezené právo vstupu a průzkumů na všech nemovitostech nečinní rozdílu mezi pozemky a jejich součástí. Je tak možné, aby byla měření a průzkumné práce prováděny de facto na všech nemovitostech, i veřejně nepřístupných, např. prostorách pro podnikání, oplocených pozemcích nebo soukromých staveních. Novela přitom zcela postrádá stanovení podmínek pro ochranu vlastníka proti zneužití práva vstupu nebo jeho nadužívání. Není reflektováno, že vlastníci a nájemci nemovitostí jsou nezřídka odlišné subjekty, zákonné termíny a postupy nedávají ani prostor, aby se o vstupu a provádění prací předem dozvěděli.

Senátoři, předkladatelé návrhu Ústavnímu soudu, považují za žádoucí a plně podporují zrychlení a zefektivněním procesu povolování staveb.

Cílem předloženého návrhu je posouzení možných rozporů některých ustanovení poslanecké novely s ústavními principy. Pochybnosti byly vznášeny již při jejím projednávání.

Předložení návrhu by mělo také vést k posílení zájmu dotčených resortů na předložení již řadu let slibovaného vládního návrhu zákona o liniových stavbách. Zejména v otázkách citlivého zásahu vyvlastňování je více než žádoucí jeho projednání v řádném legislativním procesu.

Příprava návrhu a plná moc k zastupování před Ústavním soudem byla skupinou senátorů svěřena a udělena panu Stanislavu Balíkovi, advokátovi Společné advokátní kanceláře – Balík Krtková Šatánková Kojan.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *