K jednání pléna Senátu

16. schůze Senátu měla až extrémně nabitý program, bezmála 50 bodů na jednání. Jednalo se dva dny do nočních hodin. Tak jako při jiných plenárních zasedáních zaznělo mnoho rozumných slov, názorů, ale také několik zbytečně plamenných, dlouhých řečí.

Jsem rád, že bez problémů prošly dva tisky, u nichž jsem byl v roli zpravodaje. Prvním materiálem byl návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci. V daném případě nejde o nic menšího než zakázat zvláště škodlivé nekalé obchodní praktiky v potravinovém řetězci a chránit tak malé a středně velké zemědělce a výrobce potravin, kteří jsou z hlediska vyjednávací pozice v obrovské nevýhodě vůči velkým subjektům v potravinovém řetězci. Zákaz vyplývající z předmětné směrnice se bude vztahovat na opožděné platby za potraviny podléhající rychlé zkáze, na rušení objednávek na poslední chvíli, na jednostranné nebo retroaktivní změny smluvních podmínek a na nucení dodavatelů, aby platili za znehodnocené produkty.

Druhý senátní tisk řeší Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci. Jde o zásadní změnu v obecném potravinovém právu na úrovni EU. Senát přijal doporučení našeho Výboru pro záležitosti EU, které tento návrh legislativní normy plně podpořilo, neboť mimo jiné dojde k zásadnímu zpřísnění a vyjasnění pravidel týkajících se transparentnosti, zvýšení spolehlivosti a objektivity studií při povolovacích řízeních. Jedním z motivů přijetí této směrnice byl spor při obnově licence herbicidu glyfosátu, kdy proti sobě stály posudky Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní agentury pro chemické látky (IARC) proti zjištění Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EVSA) či Evropské agentury pro chemické látky. Jádrem sporu nebylo nic menšího než jeho rakovinotvornost. V daných souvislostech nejde o nic menšího než o zdraví lidí a bezpečnost potravinového řetězce v Evropě.

 

Mimo jiné jsem podpořil senátní návrh na zvýšení důchodů nebo hlasoval proti povinnosti zřizovatelů vytvořit podmínky pro přijímání 2letých dětí do mateřských škol, jsem v této záležitosti pro dobrovolnost a jsem přesvědčen o tom, že samosprávy by si samy měly vyhodnotit, zda je u nich potřeba těchto služeb.

20.7.2018

Petr Orel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *