Palačovská spojka

Téměř po roce proběhlo z iniciativy senátorky Jitky Seitlové setkání zainteresovaných stran ve věci postupu přípravných prací na tzv. „Palačovské spojce“, tedy propojky dálničního typu mezi Valašským Meziříčím a Palačovem, kde by došlo k napojení na stávající 1/48 (velmi vypovídající vizualizaci stavby můžete shlédnout na webu Ředitelství silnic a dálnic). Za ten rok bezesporu významně pokročily práce na výkupu pozemků, v současné době je to 88%. EIA (vyhodnocení vlivů stavby na ŽP) naopak není, teprve by měla být v těchto dnech MŽP zadána a do konce roku by mělo být vyjádření. Se zahájením stavby se počítá v druhé polovině roku 2020 a s ukončením někdy na přelomu let 2023/2024. Po ukončení stavby, resp. po jejím zprovoznění, může skutečně dojít k výraznému omezení tranzitní kamionové dopravy přes některé obce na Novojičínsku a Přerovsku, včetně Nového Jičína. K tomu ale bude ještě nutné udělat zásadní krok a to dát na stávající silnici 57 (V. Meziříčí – N. Jičín) zákaz vjezdu automobilům nad 12 tun. Pak teprve může mít tato investice zásadní význam pro obyvatele dotčených obcí z hlediska životního prostředí.

Na druhou stranu i tato liniová stavba výrazně negativně přispívá k nežádoucí fragmentaci krajiny, která sebou přináší zásadní zhoršení prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy (tato otázka je dle mého soudu v projektu slušně řešena, ale uvidíme, co na to řekne EIA) a je zde také obrovský zábor kvalitní půdy. V této souvislosti považuji doslova za barbarství nedávný souhlas MŽP se záborem 40 ha nejkvalitnější půdy u Olomouce, s odůvodněním, že jde o veřejný zájem. Ochrana neobnovitelného přírodního zdroje snad není veřejný zájem?!

Máme spoustu zdevastovaných ploch, nevyužitých zastavěných areálů, vím, že je jejich využití velmi obtížné, naráží na majetkoprávní vztahy a podobně, ale není jiné cesty, jinak si podřezáváme větev, na které sedíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *