K otravě kání na Pelhřimovsku

V těchto dnech se objevila v mediích zpráva o nálezu pěti uhynulých kání lesních na Pelhřimovsku. Z laboratorního vyšetření kadáverů provedeného Veterinárním ústavem v Jihlavě vyplynulo, že šlo o otravu přípravkem na bázi pesticidů, velmi obávaný karbofuran tentokrát nebyl prokázán.

Je evidentní, že kladení otrávených návnad ve volné přírodě nepřestává, pořád se mezi námi najdou jedinci, kteří k této nezákonné, nehumánní aktivitě, přistupují a ohrožují všechno živé v přírodě i člověka.

Z toho důvodu mi přijde nepochopitelné, pokud skutečně Policie ČR v daném případě prohlásila, že nejde o trestný čin. Některé případy travičů v ČR byly naopak vyhodnoceny nejen jako pytláctví, týrání zvířat, či zabití chráněných druhů živočichů, ale i jako obecné ohrožení, k návnadám se mohli dostat nejen volně žijící živočichové, ale také děti, či domácí zvířata.

Naše záchranná stanice v Bartošovicích v několika podobných případech podávala trestní oznámení na neznámého pachatele a vždy byly tyto skutky Policii ČR posuzovány jako trestný čin. V tomto smyslu hovoří i Policejní prezidium České republiky, na němž působí specialisté na danou problematiku. O tom, že je velmi komplikované v těchto případech pachatele usvědčit nelze příliš pochybovat, to také dokládá skutečnost, že se u nás zatím nepodařilo ani v jednom případě pachatele této nebezpečné trestné činnosti potrestat. Ročně jde o desítky případů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *