K 14. schůzi Senátu

Program předmětné schůze Senátu tentokrát nebyl příliš nabitý, oproti například minulému plénu, zvláště po tom co jsme vyřadili několik bodů programu pro neúčast premiéra a dotčených ministrů vlády v demisi.

 

Program nebyl ani nijak kontroverzní, i senátní Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla (senátní tisk č. N 84/11) prošel bez problémů.
K tomuto bodu jsem byl určen Výborem pro záležitosti EU zpravodajem, návrh našeho usnesení a doporučení přijatých výborem byl tentokrát v souladu s pozicí vlády.

Automobilový průmysl si je vědom toho, že nemůže ztratit konkurenceschopnost ve vývoji čistých a energeticky účinných vozidel.
Současnému, velmi nepříznivému stavu co se týká emisí CO2 by určitě okamžitě velmi pomohlo, kdyby byly ve všech dieselových automobilech instalovány funkční a vysoce účinné filtry, které tam mají být a je to samozřejmě také i o obměně vozového parku.

 

 

Dle mého soudu jediným bodem jednání, který vyvolal poměrně bouřlivou diskusi, byl návrh několika senátorů, který mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Šlo o první čtení a jeho podstatou je povolení hladiny alkoholu v krvi do 0,5 promile alkoholu pro cyklisty na cyklostezkách a na silnicích třetích tříd.

Argumentů pro a proti zaznělo hodně, většina byla zcela opodstatněných, podpořil jsem postoupení návrhu této novely do 2. čtení, tedy do projednání určenými výbory Senátu a následně předložení na diskusi do pléna.

Ve většině sousedních zemí je určitá hranice alkoholu v krvi legální, jsem přesvědčen o tom, že jde především o osobní odpovědnost každého jednotlivce. Když to může fungovat v sousedních zemích proč u nás ne?! Samozřejmě pokud někdo nezvládne situaci v silniční dopravě a má v krvi alkohol, pak musí následovat poměrně tvrdá sankční opatření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *