K ústavnímu zákonu o bezpečnosti ČR

Včera proběhla na plenárním zasedání Senátu bouřlivá, zajímavá, několikahodinová diskuse k novele ústavního zákona o bezpečnosti ČR, k novele, která měla zavést zcela nové ústavní právo na nabývání, držení a nošení zbraně a střeliva k zajištění bezpečnosti naší vlasti.
Ač jsem člen Strany zelených, nepovažuji se za žádného pacifistu, vlastním zbrojní průkaz bezmála 40 let. Jsem přesvědčen, že většina vlastníků zbrojního průkazu a legálně držených zbraní je velmi zodpovědná.
Obrátili se na mě v této souvislosti přátelé, kamarádi a stejně jako ostatní kolegové senátoři a kolegyně senátorky jsem v této souvislosti obdržel desítky emailů od stoupenců této novely, a také jsem se zástupci této zájmové skupiny absolvoval několik jednání.

Neměl jsem žádný problém podpořit stanovisko Senátu k petici, která je namířena proti celoevropskému zpřísnění podmínek pro legální držení zbraní. Jsem toho soudu, že naše stávající legislativa týkající se práva na držení zbraní je velmi dobrá a dostačující.

Snažil jsem se nastudovat veškeré odborné podněty, prokousal jsem se i onou kritizovanou směrnicí EU a samozřejmě i výstupy – usneseními výborů, či komise Senátu, které jednoznačně nepodpořily přijetí této novely ústavy.
Snažil jsem se najít dostatek argumentů proto, abych mohl s čistým svědomím a vědomím novelu podpořit. Neobjevil jsem je. Převážil ve mně názor, tak jako u většiny kolegů, že tento zásah do naší ústavy není dobrý, je nepřipravený a neřeší ten hlavní, i když skrývaný cíl, a to eliminaci sporné směrnice EU o kontrole, nabývání a držení zbraní v rámci EU.
Jsem bytostně přesvědčen, že zásah do ústavy by měla předkládat v tak závažném případě vláda, která by měla v tomto najít jednoznačnou shodu, v tomto případě se tak nestalo, stanoviska ministerstva obrany, ale i ministerstva spravedlivosti byly k předkládané novele velmi kritická. Z mého pohledu byly argumenty ministerstva obrany poměrně velmi pregnantně vyargumentovány.
Aby nikdo nemusel hledat, jak jsem hlasoval, tak informuji, že v případě hlasování pro přijetí tohoto ústavního zákona jsem se zdržel, při hlasování o zamítnutí jsem hlasoval PRO.

7.12.2017

Petr Orel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *