K evropským tiskům

Stávající plénum Senátu bylo doslova „nabité“ evropskými tisky, všechny prošly hlasováním bez výraznější diskuze. Možná je to dobře, možná špatně, nicméně mám trochu obavy, že se těmto materiálům nevěnuje zasloužená pozornost. Potom z toho mohou být takové peripetie jako třeba s neslavnou Směrnicí EU ve vtahu ke zbraním.

V zastoupení jsem „zpravodajoval“ dva materiály, jednak balíček ke kybernetické bezpečnosti, který se zabývá budováním silné energetické bezpečnosti pro EU a návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA (Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost).

Druhým tiskem byl návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání. Tato směrnice má nahradit rámcové rozhodnutí Rady z roku 2001(tzv. Budapešťská úmluva). Je zcela evidentní, že tato úmluva je zastaralá, nezohledňuje současnou situaci a technologický vývoj. Hospodářské ztráty v rámci EU jsou v řádech miliard EUR.

Výbor pro evropské záležitosti Senátu se problematikou velmi podrobně zabýval a shodl se na názoru, že právní rámec EU musí v této oblasti zůstávat relevantní a aktuální. Prostě musíme minimálně držet krok s kriminálním podsvětím. Kriminální prostředí je velmi sofistikované a trestná činnost v této oblasti nemá hranic.

Samozřejmě mají tyto projednávané materiály své „mouchy“, ví se o nich, nicméně vyjednání a doladění těchto návrhů závazných dokumentů je na exekutivě, tedy na nové vládě, která nesmí podcenit další projednávání na úrovni Bruselu.

V každém případě považuji tyto evropské materiály za velmi přínosné, jde o úzkou spolupráci v rámci EU, která je nezbytná a prospěšná pro všechny, jak pro členské státy, tak EU jako takovou.

7.12.2017

Petr Orel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *