Výjezdní zasedání senátního Výboru pro záležitosti EU

V minulém týdnu jsem v rámci výjezdního zasedání senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie navštívil mimo jiné i Ústavní soud v Brně a také Jadernou elektrárnu v Dukovanech.
Obě tyto návštěvy na mě zanechaly poměrně hluboký dojem. Co se týká jednání s předsedou ÚS panem Dr. Pavlem Rychetským a dalšími ústavními soudci, tam si musím povzdechnout, že času na prodiskutování evropské problematiky ve vztahu k ÚS bylo velmi málo, nicméně i tak návštěva splnila svůj účel a došlo k domluvě na dalších vzájemných kontaktech.
Několikahodinová návštěva jaderné elektrárny byla pro mne bezesporu velmi zajímavá a poučná. Můj základní dojem z návštěvy JE je, že zcela určitě není nikterak v této souvislosti podceňována bezpečnost, naopak. Nepatřím mezi zaryté odpůrce jaderné energetiky, věřím a doufám, že věda v této oblasti může učinit ještě řadu zásadních objevů – zjištění.
Jaderná energetika dle mého soudu v současné době do energetického mixu ČR patří. Nicméně – vidím řadu velkých otazníků co se týká budování dalších bloků JE, především mám na mysli ekonomiku výstavby a provozu, a v neposlední řadě otázky, jak naložit s areály stávajících JE po ukončení jejich životnosti. JE jsou u nás bezesporu důsledně kontrolovány, systematicky udržovány, a tak je prodlužována jejich životnost, nicméně nějaká zásadní modernizace ve smyslu zavádění nových, vyspělejších jaderných technologií nepřichází zřejmě v úvahu. K zamyšlení bezesporu stojí také obrovská spotřeba vody a trvalý zábor zemědělské krajiny. Např. výstavba dalších bloků v JE Dukovany nemůže být situována do stávajícího areálu, ale vyžádala by si zábor dalších cca 100 ha zemědělské půdy.

 

Fotografie jsou na mém facebookovém profilu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *