Co nového v OKD?!

Nezávislý internetový deník Hlídací pes zveřejnil velmi zajímavé informace k současnému stavu OKD. „Ze Zprávy o reorganizačním plánu OKD mimo jiné vyplývá, že tato společnost vyplatila na odstupném dalších 352 miliónů korun v návaznosti na uzavření Dolu Paskov. Společnosti OKD vznikla v loňském roce ztráta ve výši 7 miliard Kč. V rámci již ročního insolvenčního řízení vznikly  i další nemalé náklady právě v této souvislosti. Odměny a náhrady nákladů insolvenčního správce Lee Loudy byly vyčísleny k 30. červnu 2017 na 56,8 milionu korun. Částka zahrnuje také náklady na právní a poradenské služby. Další necelé dva miliony pak byly vydány za znalecké posudky oceňující majetkovou podstatu OKD. Tento čtvrtek, 24. srpna, by měl věřitelský výbor schvalovat novou podobu reorganizačního plánu. Ani tím ale výdaje spojené s úpadkem neskoční. Jak vyplývá z dokumentu OKD, po dobu jednoho roku od rozhodnutí o reorganizaci se předpokládají náklady za činnost insolvenčního správce do výše 4,9 milionu. Případné odměny v dalších letech se pak budou odvíjet od obratu firmy. Dalších necelých 1,5 milionu korun by mělo připadnout věřitelskému výboru, který má čtyři členy a je veden Českou správou sociálního zabezpečení. Současně byly schváleny budoucí náklady na ekonomické poradce výboru, který by měl inkasovat maximálně 300 tisíc korun za měsíc. S dalšími výdaji ve výši 111 milionů korun pak společnost počítá v souvislosti s vedením soudních sporů“.

Hlava mi nebere, že se tato firma, ani velmi dobře placený insolvenční správce, v této katastrofální finanční situaci nesnaží zrušit doly Frenštát a zbavit se tak obrovských ročních provozních nákladů, uváděných v desítkách milionů korun (až 60 mil. Kč). Ložisko jako takové je třeba chránit ve smyslu zákona, nicméně s těžbou v této lokalitě není možné dle mého soudu počítat. Černé uhlí je potřeba využívat daleko promyšleněji a není třeba otevírat další dobývací prostory. Takováto devastace Beskyd a okolí je dle mého názoru nepřípustná.

Nicméně je zřejmé, že čas nikoho moc netíží, vše se protáhne – minimálně do vyjasnění nového majitele OKD – a pak je tu otázka soudních sporů, které mohou vše velmi komplikovat.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *