Návrh Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů

Mimo jiné i tento dokument jsme měli na projednání ve Výboru pro záležitosti Evropské unie (15. 8.) a následně na plénu Senátu (16. 8.), celý název směrnice je ještě delší, ale toho vás ušetřím.

Hlavním cílem tohoto návrhu je zlepšit přístup k pracovním úvazkům, které respektují rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem (flexibilní pracovní úvazky atd.) a zvýšit zájem mužů o rodičovské dovolené a flexibilní pracovní úvazky. Mezi hlavní prvky návrhu patří mimo jiné: stávající nárok na nejméně čtyři měsíce rodičovské dovolené bude možné uplatnit ve flexibilní formě na děti do 12 let věku dítěte, oproti dnes nezávazně doporučované hranici 8 let. Trochu mě zaskočil věk dítěte do 12 let. Když jsem se mimo jiné předkladatelů tohoto tisku na toto téma zeptal, proč  právě 12 let a ne třeba 15 či 16 let –  jsem toho soudu, že by možná v pubertálním věku dětí byl dohled více žádoucí 🙂 – tak se mi dostalo neoficiálního vysvětlení, že je tomu zřejmě z toho důvodu, že v Belgii platí zákonná povinnost doprovázet dítě jedním z rodičů všude do věku 12 let. Z toho je patrno, že i malá země EU si může do závazných dokumentů EU prosadit své zájmy.

Dalším z dokumentů, které jsme projednávali na zmíněném výboru, byl tzv.  Evropský pilíř sociálních práv, který volně navazuje na tzv. Bílou knihu o budoucnosti Evropy. V daném případě jde o diskusní dokument. Považuji sbližování a harmonizaci EU v této oblasti za důležité, nicméně musíme si být jasně vědomi, zda na to máme po finanční a materiální stránce a z těchto důvodů musíme být bezesporu opatrní a velmi vážit, k čemu se zavážeme.

EU považuji pro ČR za jediné možné řešení, a to nejen z hlediska bezpečnosti naší země, nicméně stále více vnímám, že dokud nebudeme členy eurozóny, budeme hrát spíše na „druhé housle“.

18.8.2017

Petr Orel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *