Plní pozemkové úpravy své poslání?

V pátek 11.8. jsem se zúčastnil informačního jednání týkajícího se stavu pozemkových úprav (PÚ) na k.ú. Jeseníku nad Odrou, nejde sice o můj volební obvod, nicméně jde o území, které poměrně detailně znám od dětství. Vzhledem k tomu, že mě stav naší krajiny enormně zajímá, rád jsem využil podnětu místního zastupitele pana Miroslava Jurčáka a začal se (po dohodě a ve spolupráci s váženou kolegyní, paní senátorkou Jitkou Seitlovou) o pozemkové úpravy v této lokalitě zajímat. Navíc jde o obec tragicky zasaženou v roce 2009 bleskovou povodní.

Je potřeba předeslat, že spolkům v Jeseníku n. O., se ve spolupráci s obcí a zemědělci podařilo v minulém desetiletí realizovat v katastru obce celou řadu významných biokoridorů či výsadeb alejí. Tyto výsadby dnes již plní svou krajinotvornou a ekologickou funkci.

Naše společné páteční jednání se starostou obce panem T. Machýčkem, bezesporu velmi oživil i přítomný odborník na zemědělství a životní prostředí pan F. Havlát. Obec sice projektovou dokumentaci k PÚ na jednání zastupitelstva již schválila, nicméně osobně dávám za pravdu občanské iniciativě, že chybí návrh stabilizačních prvků v krajině. Nejsou tak naplněny jedny z hlavních cílů pozemkových úprav v ČR a to obnovení zanedbané a poničené struktury krajiny a retence vody v krajině, ochrana půdy, vody a bioty jako veřejných statků. Mimo jiné bylo dohodnuto, že jako senátoři prověříme některé nejasnosti kolem PÚ na ministerstvu zemědělství. Budou také pokračovat jednání s vlastníky a uživateli dotčených zemědělských pozemků a chci věřit, že se nám podaří ještě dosáhnout pozitivních změn v projektové dokumentaci PÚ dané obce.

Jinak musím konstatovat, a to nejen v tomto konkrétním případě, že způsob řešení vodohospodářské a krajinotvorné problematiky není v rámci PÚ řešen podle strategie či  deklarace odpovědných ústředních orgánů státní správy, tj. ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *