Palačovská spojka

V pondělí 31. 7. jsem se zúčastnil v Přerově jednání týkajícího se realizace tzv. Palačovské spojky, tedy propojky dálničního typu mezi Valašským Meziříčím a Palačovem, kde by došlo k napojení na stávající 1/48. Jednání za účasti „špiček“ ŘSD, zástupců obcí a měst mělo více méně informativní charakter, diskutoval se stav příprav této akce a pravděpodobný harmonogram realizace. Ředitelství silnic a dálnic se bezesporu nedá vyčítat nezájem o tuto investici, řada kroků již byla uskutečněna, včetně části výkupu pozemků. V září by se měla začít vypracovávat EIA, tedy vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Na rozdíl od jiných zúčastněných neberu tuto nutnost za něco, co přípravu této stavby jenom prodlouží a zkomplikuje, naopak věřím, že bude profesionálně a objektivně zpracována. Z vystoupení projektanta této akce a po zodpovězení mých dotazů jsem nabyl dojmu, že již není nijak zlehčován problém migrace zvířat a naopak je smysluplně navrhován. Zahájení stavby je plánováno na rok 2020, věřím, že se tento termín podaří naplnit. Tak jak jsem velmi často skeptický k různým dopravním stavbám, tak v daném případě jsem přesvědčen, že tato propojka může výrazně omezit tranzitní kamionovou dopravu přes některé obce na Přerovsku a Novojičínsku, samozřejmě včetně Nového Jičína.

Na druhou stranu jsem bytostně přesvědčen, že jde o dílčí řešení, že je potřeba udělat vše pro změnu struktury přepravy zboží a osob, mnohem více toho směřovat na železnici, příliš mnoho energie, půdy, přírody padne kvůli automobilové dopravě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *