K zákazu chovu kožešinových zvířat

Jsem upřímně rád, že Senátem prošla novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Odpůrci tohoto zákona již tak urputně na plenárním zasedání Senátu proti této novele nevystupovali, tak jak tomu bylo na jednáních výborů, pověřených projednáním tohoto tisku. Zřejmě pod vědomím, že se z jednání vysílá přímý přenos a nálada velké většiny veřejnosti je jednoznačně orientována pro zákaz těchto chovů. Většina oponentů se nakonec zabývala především výši kompenzací pro chovatele, kterým bude tato živnost ukončena, což je problém, který zaujal i mne, také nejsem úplně přesvědčen, že tuto část novely její předkladatelé (jde o poslaneckou novelu, nikoliv vládní návrh) zvládli optimálně. Byl jsem připraven hlasovat pro jeden pozměňovací návrh, který tuto kompenzaci poněkud jednoznačněji řešil. Jak z diskuse vyplynulo, byl tento pozměňovací návrh, předložený senátory Petrem Šilarem a Radko Martínkem, v zásadě z dílny ministerstva zemědělství. Do podrobného čtení se však návrh novely nedostal a znovu opakuji, jsem tomu upřímně rád, a pevně věřím, že rezort zemědělství najde adekvátní způsob finanční kompenzace pro 9 farmových chovů. Co mě na velmi bohaté a rozsáhlé diskusi asi nejvíce překvapilo a do jisté míry pobavilo, byla obava některých kolegů, co bude příště na pořadu jednání v těchto souvislostech, zakáže se chov toho, či onoho, ohrozí to naše zemědělství, budeme jíst nakonec jenom trávu apod. Přišlo mi to velmi úsměvné, jakoby si někteří kolegové přáli, aby v zemědělství, v živočišné výrobě, vše zůstávalo při starém, abychom nerespektovali znalosti z biologie, ekologie a především etologie chovaných, domestikovaných zvířat. Je zcela jednoznačné, že tomu tak je a musí být, je naši etickou a humánní povinností zlepšovat životní pohodu domestikovaných hospodářských zvířat a nikdo rozumný nemluví o zákazu jejich chovu. Komplexní novela zákona na ochranu zvířat z roku 1992 je nezbytná, já jsem vděčen za tento malý krok dopředu, nicméně problémů k řešení v těchto souvislostech je celá řada. Já osobně jsem například zcela jednoznačně pro zákaz porážky zvířat muslimským způsobem halal, tedy podřezání zvířete bez předešlého omráčení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *