Protipovodňová ochrana na řece Bečvě

Z iniciativy nevládních organizací (Unie pro řeku Moravu a Spojená Bečva) a Katedry ekologie a ŽP Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, na jejíž půdě proběhlo 16. 1. 2017  představení návrhu bočního poldru Skalička, jako jednoho z možných řešení protipovodňových opatření na řece Bečvě. Společně s paní senátorkou Seitlovou a panem senátorem Kantorem jsme nad akcí převzali záštitu. Jednání se zúčastnili reprezentativní zástupci zainteresovaných státních institucí, dotčených samospráv, osobnosti z akademické sféry a samozřejmě řada zástupců nevládních ekologických organizací.
Ve hře je několik jiných variant řešení možných protipovodňových opatření, především pak vodní dílo Skalička, tedy přehrada. Žádné z navržených řešení není určitě ideální, navržený poldr představuje nejlepší řešení z hlediska zájmů ochrany přírody a udržení ekologické obnovy řeky Bečvy. Pozitivní zprávou pak je, že se přítomní zástupci všech stran shodli na nezbytnosti vzájemné komunikace a nutnosti nevylučovat žádné z možných řešení. Zřejmě je to po téměř 20 letech, které uběhly od ničivých povodní v roce 1997, velmi málo, nicméně za stěžejní považuji už jenom tu skutečnost, že k tomuto jednání vůbec došlo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *