Pošťák není pojišťovák

Strana zelených spustila kampaň, aby vedení České pošty v rámci výběru nové banky, výrazně přehodnotilo případnou novou smlouvu o spolupráci. Plně se s touto iniciativou ztotožňuji.  Za stávajícím aktivním nabízení finančních produktů na České poště, se velmi často skrývá velmi tvrdé donucovací prostředky, uplatňované na pracovnice-pracovníky u překážek České pošty. Z mého pohledu jde o obtěžující, zbytečně zdržující nabízení finančních produktů, které vede k personální nestabilitě České pošty, špatně fungujícím poštovním službám jako takovým a v konečném důsledku k nedůvěře veřejnosti v Českou poštu. Rozumím tomu tak, že “ti nahoře“ v České poště z toho mají slušné prebendy, ti dole však zažívají velký stres, psychický nátlak a odcházejí. Samotná nabídka finančních produktů na České poště je jistě v pořádku, ale nenásilná, nevlezlá, neobtěžující zákazníky. Jenom naivní člověk si může myslet, že jde na poště obce střední velikosti, tedy tam kde pořád chodí titíž lidé, neustále objevovat zástup klientů, kteří potřebují pojistit, zřídit úvěr, či účet, stavební spoření nebo třeba telefonní kartu od některého z operátorů.
Jsem toho soudu, že to je důvodem, proč se snaží Česká pošta těchto, pro vedení firmy zřejmě neatraktivních poboček, zbavit a předat obcím, či jiným subjektům.

Petr Orel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *